Skip to main content

Ledarhandledning för smågruppsledarutbildning

Uppdaterad:

Den lilla gruppen som träffas regelbundet och som i mötet med varandra ger växtkraft och energi.

Med ”den lilla gruppen” avses alltifrån hemgrupper som möts för att reflektera över kommande gudstjänst, cellgrupper som läser en bok eller en bibelstudiegrupp. Det kan också vara Alphaledare som vill få tips och råd för att utvecklas i sin gruppledarroll.

Nya ledare och utbildningar för församlingens smågruppsledare efterfrågas mer och mer. Därför har Bilda valt att ge ut ett material som särskilt vänder sig till smågruppsledare i församlingen. Materialet har också hämtat inspiration från Bildas metoder och övriga material.

Om materialet

Materialet bygger på Bildas cirkelledarutbildning Lära för att leda och är skräddarsytt för att utbilda smågruppsledare i församlingen. Det behandlar bland annat ledarskap, gruppen och grupprocesser, självkännedom och att leda det goda samtalet. Det innehåller också en hel del kopieringsunderlag.

Materialet gör sig bäst när man använder det i samband med kurser. Författaren är Håkan Kenne, pastor inom EFK i Landskrona och även lärare på Akademi för Ledarskap och Teologi.

Fler material och metoder

Att se är att lära
  • Material och metoder

Att se är att lära

Hur kan jag förstå min livsväg? Hur kan det som igår kändes bra, idag upplevas inskränkt och kvävande? Att se är att lära är en bok om andlig mognad och är f...

Bibelskola Nära församling
  • Material och metoder

Bibelskola Nära församling

I samarbete med Bibelskola Nära församling, en del av Hyllie Park folkhögskola, Spricka bokförlag och Skillinge missionshus vill vi skapa samtalskvällar med ...