Skip to main content

Bibelskola Nära församling

Uppdaterad:

I samarbete med Bibelskola Nära församling, en del av Hyllie Park folkhögskola, Spricka bokförlag och Skillinge missionshus vill vi skapa samtalskvällar med föreläsningar samt möjliggöra fördjupande samtal i er församling.

Första serien – tillsammans med Roland Spjuth

Tema

  1. Går det fortfarande att tro på en Gud som skapat himmel och jord?
  2. Vad är en människa? Om relationen mellan mänsklig frihet, ondska och Guds allmakt
  3. Vem är Jesus Kristus och varför har han en sådan unik ställning i kristen tro?
  4. Behöver alla människor frälsning?
  5. Kristen andlighet och människans behov av sann gemenskap
  6. Kristen andlighet och längtan efter förvandling

Kvällens upplägg

2 x 30 minuter föreläsning som följs av 60 minuter gruppsamtal och fika.

Kostnad

2000kr/kursmaterial. Filmer och samtalsunderlag. 25% rabatt i samarbete med Bilda.

Anmälan och mer info

Anmälan sker till [email protected]

Läs mer på hyllieparkfolkhogskola.se och framgent även på denna sida.

 

Om Roland Spjuth

Roland Spjuth har under cirka 35 år arbetat som lärare i teologi på olika skolor. Bland annat var han med och startade Hyllie Park Folkhögskola. Idag är han lektor vid akademi för ledarskap och teologi (ALT). Han skrev sin avhandling vid Lunds Universitet och är bosatt på skånska landsbygden tillsammans med sin fru Inger. 2020 publicerades hans senaste och uppmärksammade bok Om Gud och allt annat (Spricka Förlag).

Roland Spjuth