Skip to main content

Lära för att leda barnmusik

Uppdaterad:

Lära för att leda barnmusik är ett ledarmaterial för barnmusikgrupper. Materialet är tänkt för dig som leder eller vill börja leda grupper i barnmusik för barn 0-5 år.

På ett konkret och metodiskt sätt hjälper materialet dig att utforma din samling på ditt eget personliga sätt. Genom arbetsmodeller och byggstenar ges förslag på moment som barnmusiksamlingen kan innehålla och var de bäst passar in under samlingens gång.

Författare är Marie Rindborg, musikpedagog med mångårig erfarenhet av att leda barnmusikgrupper.

Rabatt

  • 11-20 ex – 10 % rabatt
  • fler än 20 – 20 % rabatt

Fler material och metoder

Guide till Jamulus
  • Material och metoder

Guide till Jamulus

Jamulus är ett onlineverktyg med vilket grupper kan musicera tillsammans på distans. Jamulus är särskilt utvecklat för att minimera fördröjningen, vilket gör...