Skip to main content
Tycker du om att skapa? Det gör vi med

Tycker du om att skapa? Det gör vi med

Att sätta ett riff eller en drill. Plocka en stämma eller improvisera fram en koreografi. När vi får uttrycka oss tillsammans med andra växer vi som människor.

Hos oss kan din kulturgrupp få utrymme att utvecklas. Vi erbjuder bland annat lokaler, utrustning samt kunnig och engagerad personal. Gör din grupp till en cirkel i Bilda, så kan vi tillsammans få er att växa. Du hittar kontaktpersoner till våra erfarna verksamhetsutvecklare, som finns över hela landet, längre ner. Kontakta oss så kan vi berätta mer.

Deltagarkultur

Kultur ger oss mening i tillvaron. Skapandet är en drivkraft som finns i oss alla. Utgångspunkten i vår kulturverksamhet är  att kulturen alltid har ett egenvärde utan krav på resultat. Medskapande, delaktighet och livstolkning är centralt och att alla ska få utvecklas på sina egna villkor. Vi kallar det för deltagarkultur. Nästan hälften av vår verksamhet ryms inom kultur och kreativitet.

Genom olika uttrycksformer växer och utvecklas människor och sammanhang.

Kontaktpersoner

 

Inga personer hittades.

Det här gör vi inom kultur

Exempel på verksamhet

Live at Heart

Live at Heart

Sedan ett par år är vi medarrangör till showcase-festivalen Live at Heart som arrangeras i Örebro varje år. I år bidrar vi framförallt till festivalens seminarieprogram samt arrangerar diaserter – Bildas koncept för dialog och konsert på scen.