Skip to main content
Regeringen skär ned studieförbundens statsanslag med 500 miljoner. Var tredje krona försvinner. Läs mer och agera nu
Jenny Eriksson

Jenny Eriksson

Verksamhetsutvecklare Kultur (folklig kultur och kör)