Skip to main content
Regeringen skär ned studieförbundens statsanslag med 500 miljoner. Var tredje krona försvinner. Läs mer och agera nu
Staffan Jonsson

Staffan Jonsson

Verksamhetsutvecklare kultur

Tjänstledig ht 2022.