Skip to main content

Alla barn är lika olika

Uppdaterad:

En grundutbildning i att möta unga i behov av särskilt stöd.

Hur kan vi få alla att känna sig hemma i vår kyrka? Har du också barn i din barngrupp som har mycket spring i benen, som har svårt att uppfatta sociala koder, som inte vill vara med och leka eller som bara vill sitta tyst? Många ledare har erfarenhet av det!

Alla barn är lika olika är en utbildning skapad av Bilda och Equmenia och ger dig information om olika npf-diagnoser som till exempel adhd och autismspektrum. Du får konkreta praktiska tips om bemötande, förberedelser, lokaler och mycket mer. Vi ger också tid till frågor, samtal och erfarenhetsutbyte!
Du får även ett häfte med tips att ta med dig hem.

Kontakta Samuel Wennstig för mer information.

Tillfällen

Just nu finns det inga aktuella tillfällen.