Skip to main content

Bilda för livet

Med stöd och inspiration från oss får människor med olika bakgrund möjlighet att mötas, skapa fritt och utvecklas.

Folkbildning är det som uppstår när människor lär tillsammans och av varandra.

I över hundra år har människor i Sverige frivilligt samlats för att på egna villkor tillsammans studera, ta del av före läsningar, delta i kulturprojekt med mera.

Människor fortsätter än idag att träffas för att lära sig mer, för att stärka sina möjligheter att påverka sina egna livsvillkor och ofta för att påverka och förändra förhållanden i samhället.

Nedan har vi samlat några exempel ur vår verksamhet som visar på hur folkbildningen haft betydelse för några av våra deltagare, ledare och samverkansparter.

När fysiskt blev digitalt

När fysiskt blev digitalt

När coronapandemin satte stopp för fysiska möten hade Bildas medlemsorganisation Kristna Fredsrörelsen bland annat en utbildning planerad som byggde på just fysiska träffar. De fick snabbt stöd av Bilda i att anpassa utbildningen så att den skulle...

Psykisk (o)hälsa för ungdomsledare

Psykisk (o)hälsa för ungdomsledare

För andra året i rad bjöd Bilda, i samverkan med Sveriges Unga Katoliker (SUK), Syrisk Ortodoxa Kyrkans Ungdoms-förbund (SOKU) och Syrisk Ortodoxa Ungdomsförbundet (SOUF), in till en nationell konferens för ungdomsledare kring psykisk hälsa och oh...

Möt Charlotta Pettersson, cirkelledare

Möt Charlotta Pettersson, cirkelledare

Charlotta Pettersson är ledare i Bilda Svealand inom hantverk och återbruk sedan 2014 när hon gick Bildas ledarutbildning. Sedan dess har hon lett många hantverksgrupper, hållit kurser och föreläsningar samt återbrukskvällar på Erikshjälpen.

Bilda samverkar med kulturhus för unga

Bilda samverkar med kulturhus för unga

Ungdomens Hus är ett kulturhus för ungdomar i Uppsala som drivs av ungdomar. Sedan ett par år samarbetar Ungdomens Hus och Bilda, bland annat har Bilda två utrustade replokaler i huset som används för band som vill repa. Vår verksamhetsutvecklare ...

”Ska du med? Vill du spela? Kom med oss!”

”Ska du med? Vill du spela? Kom med oss!”

”Det finns en rad tillfällen när jag har fått frågan om jag vill vara med som har varit otroligt värdefulla för mig. Dessa upplevelser att bli sedd och tagen på allvar utifrån den jag är har format mig.” – Samuel Gustafsson, förbundsrektor.

Om folkbildning

Varje år möts människor i Sverige för att dela kunskaper. Oavsett hur de möts är effekten är alltid densamma: när möten skapas uppstår nya idéer och insikter.

Om folkbildning

Mer om Bilda

Vi är ett av Sveriges tio studieförbund. Tillsammans med våra medlemsorganisationer, samverkansparter och deltagare skapar vi kurser, studiecirklar och kulturprogram.

Om Studieförbundet Bilda