Skip to main content

Bilda för livet

Med stöd och inspiration från oss får människor med olika bakgrund möjlighet att mötas, skapa fritt och utvecklas.

Folkbildning är det som uppstår när människor lär tillsammans och av varandra.

I över hundra år har människor i Sverige frivilligt samlats för att på egna villkor tillsammans studera, ta del av före läsningar, delta i kulturprojekt med mera.

Människor fortsätter än idag att träffas för att lära sig mer, för att stärka sina möjligheter att påverka sina egna livsvillkor och ofta för att påverka och förändra förhållanden i samhället.

Nedan har vi samlat några exempel ur vår verksamhet som visar på hur folkbildningen haft betydelse för några av våra deltagare, ledare och samverkansparter.

Språkkafé i St:Olofs församling

Språkkafé i St:Olofs församling

En vardagskväll i november är det språkkafé i S:t Olofs katolska församling i Nacksta, Sundsvall, tillsammans med Studieförbundet Bilda. En av volontärerna är Josephine Telberg. Hon leder en grupp med människor i träning i svenska språket. Lärande...

Psykisk (o)hälsa för ungdomsledare

Psykisk (o)hälsa för ungdomsledare

För andra året i rad bjöd Bilda, i samverkan med Sveriges Unga Katoliker (SUK), Syrisk Ortodoxa Kyrkans Ungdoms-förbund (SOKU) och Syrisk Ortodoxa Ungdomsförbundet (SOUF), in till en nationell konferens för ungdomsledare kring psykisk hälsa och oh...

”Ska du med? Vill du spela? Kom med oss!”

”Ska du med? Vill du spela? Kom med oss!”

”Det finns en rad tillfällen när jag har fått frågan om jag vill vara med som har varit otroligt värdefulla för mig. Dessa upplevelser att bli sedd och tagen på allvar utifrån den jag är har format mig.” – Samuel Gustafsson, förbundsrektor.

Möt våra cirkelledare

Möt våra cirkelledare

En av våra 14 000 cirkelledare heter Ingemar Karlsson. Han är ledare för asylsökande som inte har möjlighet att lära sig svenska på något annat sätt. I studiecirkeln skriver, läser och samtalar deltagarna i syfte att lära sig svenska innan man har...

Nya möjligheter för band

Nya möjligheter för band

Viral är ett hårdrocksband som repar i Bildas rephus Bullerbyn i Linköping. När de själva beskriver vilken genre de spelar blir det New wave of British heavy metal (Iron Maiden, Judas Priest) med kärlek!

Amelie Roolf  – ungdomsledare i Equmenia

Amelie Roolf – ungdomsledare i Equmenia

Amelie Roolf är både ungdomsledare i scouterna och projektledare för Equmenia-initiativet Suntprat Tweens. För henne är ledarutbildningen inom projektet Vara nere ett viktigt komplement i samtalet kring hur barn och ungdomar mår.  

Om folkbildning

Varje år möts människor i Sverige för att dela kunskaper. Oavsett hur de möts är effekten är alltid densamma: när möten skapas uppstår nya idéer och insikter.

Om folkbildning

Mer om Bilda

Vi är ett av Sveriges tio studieförbund. Tillsammans med våra medlemsorganisationer, samverkansparter och deltagare skapar vi kurser, studiecirklar och kulturprogram.

Om Studieförbundet Bilda