Skip to main content

Bilda för livet

Med stöd och inspiration från oss får människor med olika bakgrund möjlighet att mötas, skapa fritt och utvecklas.

Folkbildning är det som uppstår när människor lär tillsammans och av varandra.

I över hundra år har människor i Sverige frivilligt samlats för att på egna villkor tillsammans studera, ta del av före läsningar, delta i kulturprojekt med mera.

Människor fortsätter än idag att träffas för att lära sig mer, för att stärka sina möjligheter att påverka sina egna livsvillkor och ofta för att påverka och förändra förhållanden i samhället.

Nedan har vi samlat några exempel ur vår verksamhet som visar på hur folkbildningen haft betydelse för några av våra deltagare, ledare och samverkansparter.

Möt Charlotta Pettersson, cirkelledare

Möt Charlotta Pettersson, cirkelledare

Charlotta Pettersson är ledare i Bilda Svealand inom hantverk och återbruk sedan 2014 när hon gick Bildas ledarutbildning. Sedan dess har hon lett många hantverksgrupper, hållit kurser och föreläsningar samt återbrukskvällar på Erikshjälpen.

Seniorerna som lärde sig att surfa

Seniorerna som lärde sig att surfa

Några av folkbildningens angelägna uppdrag är att verka för ökad tillgänglighet och digital inkludering i samhället. Under det gångna året insåg sannolikt det stora flertalet av oss vikten av att alla i vårt land både har möjlighet och förmåga att...

Inzoomat – katolsk folkbildning online

Inzoomat – katolsk folkbildning online är en serie före-läsningar och samtal som skedde på distans via Zoom i samarbete mellan Katolska pedagogiska nämnden (KPN) och Bilda. Ulrika Erlandsson, ordförande för KPN och verksamhetschef på kansliet, be...

Bilda samverkar med kulturhus för unga

Bilda samverkar med kulturhus för unga

Ungdomens Hus är ett kulturhus för ungdomar i Uppsala som drivs av ungdomar. Sedan ett par år samarbetar Ungdomens Hus och Bilda, bland annat har Bilda två utrustade replokaler i huset som används för band som vill repa. Vår verksamhetsutvecklare ...

Om folkbildning

Varje år möts människor i Sverige för att dela kunskaper. Oavsett hur de möts är effekten är alltid densamma: när möten skapas uppstår nya idéer och insikter.

Om folkbildning

Mer om Bilda

Vi är ett av Sveriges tio studieförbund. Tillsammans med våra medlemsorganisationer, samverkansparter och deltagare skapar vi kurser, studiecirklar och kulturprogram.

Om Studieförbundet Bilda