Skip to main content

Bilda för livet

Med stöd och inspiration från oss får människor med olika bakgrund möjlighet att mötas, skapa fritt och utvecklas.

Folkbildning är det som uppstår när människor lär tillsammans och av varandra.

I över hundra år har människor i Sverige frivilligt samlats för att på egna villkor tillsammans studera, ta del av före läsningar, delta i kulturprojekt med mera.

Människor fortsätter än idag att träffas för att lära sig mer, för att stärka sina möjligheter att påverka sina egna livsvillkor och ofta för att påverka och förändra förhållanden i samhället.

Nedan har vi samlat några exempel ur vår verksamhet som visar på hur folkbildningen haft betydelse för några av våra deltagare, ledare och samverkansparter.

Nya möjligheter för band

Nya möjligheter för band

Viral är ett hårdrocksband som repar i Bildas rephus Bullerbyn i Linköping. När de själva beskriver vilken genre de spelar blir det New wave of British heavy metal (Iron Maiden, Judas Priest) med kärlek!

Möt våra cirkelledare

Möt våra cirkelledare

En av våra 14 000 cirkelledare heter Ingemar Karlsson. Han är ledare för asylsökande som inte har möjlighet att lära sig svenska på något annat sätt. I studiecirkeln skriver, läser och samtalar deltagarna i syfte att lära sig svenska innan man har...

Level Up! – mentorprogram för band

Level Up! – mentorprogram för band

Tillsammans med Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (Stim) genomförde Bilda mentorprogrammet Level Up! under 2019–2020. Programmet riktade sig till band som ännu inte hade slagit igenom men var motiverade att lägga tid och arbete för att...

Seniorerna som lärde sig att surfa

Seniorerna som lärde sig att surfa

Några av folkbildningens angelägna uppdrag är att verka för ökad tillgänglighet och digital inkludering i samhället. Under det gångna året insåg sannolikt det stora flertalet av oss vikten av att alla i vårt land både har möjlighet och förmåga att...

Språkkafé i St:Olofs församling

En vardagskväll i november är det språkkafé i S:t Olofs katolska församling i Nacksta, Sundsvall, tillsammans med Studieförbundet Bilda. En av volontärerna är Josephine Telberg. Hon leder en grupp med människor i träning i svenska språket. Lärande...

Inzoomat – katolsk folkbildning online

Inzoomat – katolsk folkbildning online är en serie före-läsningar och samtal som skedde på distans via Zoom i samarbete mellan Katolska pedagogiska nämnden (KPN) och Bilda. Ulrika Erlandsson, ordförande för KPN och verksamhetschef på kansliet, be...

Om folkbildning

Varje år möts människor i Sverige för att dela kunskaper. Oavsett hur de möts är effekten är alltid densamma: när möten skapas uppstår nya idéer och insikter.

Om folkbildning

Mer om Bilda

Vi är ett av Sveriges tio studieförbund. Tillsammans med våra medlemsorganisationer, samverkansparter och deltagare skapar vi kurser, studiecirklar och kulturprogram.

Om Studieförbundet Bilda