Skip to main content
Det är just nu problem att anmäla sig via hemsidan. Vi jobbar på att lösa det. Återkom senare eller kontakta kontaktpersonen för det arrangemang eller den studiecirkel du vill anmäla dig till.

Eva och John Mossop är volontärer på Bildas studiecenter i Jerusalem

Uppdaterad:

De har god kännedom om Bildas studiecenter sedan innan och har varit på besök flertal gånger, både i grupp med Bildaresor och privat. I mars anländer de som volontärer för studiecentret i Jerusalem.

 

– Innan pandemin gjorde Eva och jag ett antal resor till det Heliga landet, dels med Bilda, dels på egen hand. Vi var ofta på centret och deltog i olika aktiviteter eller tog en fika. Att bli en värd på centret har varit både en tanke och en önskan en längre tid, berättar John Mossop.

Efter hans första besök i Jerusalem kände han en fascination och nyfikenhet på de kulturella, historiska och religiösa upplevelser som stader erbjuder. Eva delar engagemanget och berättar att hon vill ha möjligheten till att ta tid och samtala med både människor som är på besök i staden eller som lever där permanent.

– Jag har många gånger funderat över hur lärorikt det skulle vara att få uppleva och vistas i Jerusalem och samtidigt göra något meningsfullt och givande där. Detta för att kunna ta tid och sätta mig in i frågor och situationer som uppstår, berättar Eva Mossop.

Med sitt bidrag på studiecentret vill de göra vistelsen trivsam, intressant och meningsfull för centrets besökare. Men tiden i Jerusalem kommer inte bara innebära jobb på studiecentret. John som alltid haft intresse för historia och politik hoppas att på sin lediga tid kunna studera religion och kyrkohistoria på plats. Eva vill genom vistelsen reflektera, studera och lära sig mer om olika platser och händelser.

– Att ha möjlighet att återkomma till att lära mer och kunna reflektera över och studera mer om platser och händelser. Att få möjlighet att få uppleva lite ”vardagsliv” i denna speciella miljö, att försöka förstå, berättar Eva Mossop.