Skip to main content

Bilda Dialog övergår till Bildas verksamhet

Uppdaterad:

Verksamheten inom mångfald, existentiell hälsa och ledarskap som rymdes inom Bilda Dialog har gått över i studieförbundets ordinarie verksamhet. 

Mångfald

Vi tar aktiv del i att forma vårt svenska samhälle i ett globalt, mångkulturellt sammanhang där behovet av möten över gränser blir allt större. Vi arbetar på flera arenor och med många olika samverkansparter, såväl medlemsorganisationer som andra organisationer, föreningar och offentlig sektor.

Vi använder bland annat MOD – Mångfald och Dialog, ett pedagogiskt koncept för att arbeta med mångfalds- och diskrimineringsfrågor.

Vi arrangerar samtal och möten kring religionens roll i mångfaldssamhället. Kontaktperson är Magnus Stenberg

Läs mer om vår verksamhet

Existentiell hälsa

Livsfrågor är en självklar del av Bildas verksamhet. Vi har bland annat pedagogiska redskap och sammanhang för reflektion och tolkning av liv, samtid och omvärld.

Läs mer om vår verksamhet

Vi har två poddar som handlar om existentiella frågor.

Ledarskap

Bilda har 14 000 cirkelledare i hela landet. En av våra främsta uppgifter är att se till att du som är cirkelledare känner dig trygg i din roll. Vi erbjuder utbildningar och andra former av kompetensutveckling. Läs mer om Bildas arbete med cirkelledare

Läs mer om boken Ledarskap för mänsklig hållbarhet