Skip to main content

Existentiell storytelling - prova på

Uppdaterad:

Utforska livets små och stora frågor, med hjälp av dramaturgiska, sinnliga och kreativa uttryck. Vi bjuder in till tre stycken inspirationstillfällen. I oktober bjuder vi även in till en längre ledarkurs se nedan.

Existentiell Storytelling är en metodkurs för dig som vill ge eller redan erbjuder samtalsgrupper/mötesplatser för existentiella frågor och samtal. Till exempel en smågrupp i en församling, bokcirkel eller annan studiecirkel med fokus på livsfrågor. Här får du lära dig upplevelsebaserade metoder för undersökande och fördjupande samtal. Vi använder hela kroppen i vårt utforskande av världen – inte bara vårt intellekt.

De stora frågorna i livet har sällan några enkla svar. Samtidigt är de ofta avgörande för hur vi mår och förstår vår tillvaro. Den bärande idén i Existentiell Storytelling är att skapa rum för resonans. Ett mellanmänskligt delande där jag kan se och förstå mig själv genom dig och dina erfarenheter, där svaren jag söker kan finnas i de frågor du ställer. Där det stora och lilla, det personliga och allmänmänskliga blir något vi kan se, förstå och begripa lite mer i mötet med andra.

I september har du möjlighet att komma på en eller flera inspirationsträffar för att få påfyllning och prova på upplevelsebaserat lärande. Jörgen Krantz, improvisationsskådespelare och utbildad socionom, guidar oss genom olika sätt att skapa fördjupande samtal om existentiella frågor.

Innehåll

Teman som kommer beröras är:

 • Resonans – Att se, förstå och mötas bortom frågor och svar.
 • Storytelling – Att använda dramaturgiska grepp och begrepp för att förstå vardagens små och stora berättelser.
 • Ny utsiktsplats – Att se på en och samma händelse eller fråga ur flera perspektiv, från flera horisonter.
 • Speglande & Gestaltande – Att använda poetiska, sinnliga och kreativa uttryck som väg till att möta existentiella frågor.
 • Sociodrama – Att göra världen runt omkring oss och dess komplexitet lite mer begriplig och hanterbar.

Inspirationsträffarna ges vid tre tillfällen, med olika fokus varje gång. Träffarna är fristående från varandra och du kan välja att gå på en eller flera träffar. Vid varje enskild träff finns det plats för 14 personer, plats tilldelas i turordning.

Datum

Träff 1: tisdag 6 september

Träff 2: onsdag 14 september

Träff 3: måndag 19 september

Tid: kl 18:00-20:00

Ledarkurs

Under oktober erbjuder vi en längre ledarkurs på samma tema, läs mer om den här

Om ledaren

Jörgen arbetar sedan ca 20 år i mötet mellan scenkonst samt beteendevetenskap – med underhållning, livsberättelser och kulturbygge på arbetsplatser, som öppna kurser och metodkurser för ledare och utbildare. Han är skådespelare och konstnärlig ledare i performancegrupperna Teater X, Flow Family och BalkongEnsemblen. Jörgen är socionomutbildad vid Ersta Sköndal Högskola samt fortbildad psykodramatiker och improvisationsteaterskådespelare och sitter i styrelsen för Stiftelsen Institutet för Social Utveckling.

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer ni att informeras och självklart ges möjlighet att inte vara med. Vi värnar om din personliga integritet! Läs vår integritetspolicy här.

Mer inom Religion och tro

Föreläsning

Föreläsning

Varmt välkommen till Fridhemskyrkan! Ingemar Helmner talar.

 • Plats
  Zinkgruvan, Askersunds kommun
 • Datum
 • Tillfällen
  Söndag 15:00
Läs mer
Målarretreat i Vilhelmina

Målarretreat i Vilhelmina

Ibland är det bra att stilla sig, för att kunna lyssna, gå andra vägar för att få förändring. Lyfta blicken för att se nya perspektiv.

 • Datum
 • Tillfällen
  Lördag 10:00 - 15:00
 • Tillfällen
  1 tillfällen
Läs mer