Skip to main content

Föreläsning för anhöriga - Föräldraperspektiv

Helena 46 år (mamma) och Lisa 23 år (dotter) pratar om Lisas liv ur två olika perspektiv. Hur svårt det var att som förälder få gehör för tidiga olikheter med andra barn. I skolan – hur fungerade det? Hur orkar man som förälder föra kampen för sitt barn? Hur är det när fler i familjen har diagnos?

Helena fick diagnosen ADHD vid 36 år ålder och Lisa fick sin Aspergerdiagnos vi 17 år. Lisa har sedan länge även en svår depressionsdiagnos som fortfarande är aktuell

Anmälan senast den 9 september till

kristina.matsuhashi@mora.se tel 0250-264 60

kristina.gunnars@orsa.se tel 0250-55 22 64

annelie.berglund@alvdalen.se tel 0251-314 62

Varmt välkommen till en givande föreläsning!

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer ni att informeras och självklart ges möjlighet att inte vara med. Vi värnar om din personliga integritet! Läs vår integritetspolicy här.

Karta

Plats
Mora Folkhögskola
Yvradsvägen 29
79234 MORA

Mer inom Folkhälsa