Skip to main content
Det är just nu problem att anmäla sig via hemsidan. Vi jobbar på att lösa det. Återkom senare eller kontakta kontaktpersonen för det arrangemang eller den studiecirkel du vill anmäla dig till.

Start

Folksommar

Folksommar

Under sommaren finns vi med på flera folkmusikfestivaler och spelmansstämmor runt om i landet.

Folksommar

Populära länkar

Vi finns på Almedalsveckan i Visby

Bilda är även i år engagerade i en rad programpunkter under Almedalsveckan, med ett tydligt fokus på möten, dialog och samtal. Huvudinriktningen är fördjupande samtal kring olika aktuella samhällsfrågor med existentiella ingångar.

Livet och politiken – Bilda i Almedalen 2024

Stoppa nedskärningarna i folkbildningen

Regeringen skär ned studieförbundens statsanslag med 500 miljoner. Var tredje krona försvinner. Nedskärningen kommer att drabba deltagarna i studieförbundens verksamheter hårt. Den 11 juni överlämnades en namninsamling mot nedskärningarna till Mats Persson med drygt 30 000 undeskrifter. Du kan fortfarande skriva under namninsamlingen!

Läs mer och agera nu

Folkbilda dig med oss

Med stöd och inspiration från oss möts människor i församlingar runt om i landet för att lär tillsammans och av varandra. Vi kallar det folkbildning.

Mer om folkbildning i frikyrkorna

Bildas vision, verksamhetsidé och värdegrund

Studieförbundet Bilda för kyrka och samhälle är ett av Sveriges tio studieförbund. Med kristen livsåskådning som grund bedriver vi folkbildningsarbete och erbjuder kurser, studiecirklar och kulturprogram. Verksamheten vilar på folkbildningens grundsyn och är fri och frivillig och öppen för alla oavsett bakgrund och utbildning.

Läs mer