Skip to main content

Plats för engagemang- Skåne

"Plats för engagemang" är ett integrationsprojekt i nordöstra Skåne som ska öka nyanländas delaktighet i det lokala föreningslivet.

Civilsamhället är en oerhört viktig del av det svenska samhället, men som ny i Sverige kan det vara svårt att hitta information om vilka olika föreningar och idéburna organisationer som finns och hur man kan engagera sig eller påbörja en viss aktivitet. Samtidigt ser vi att civilsamhället kan innebära många möjligheter till nätverksskapande, språkutveckling och social samvaro för den som är ny Sverige, från små lokala idrottsföreningar till studieförbund och intresseorganisationer.

För att kunna vara och ta del av det som civilsamhället har att erbjuda krävs en viss grundlägga kunskap. I projektet jobbar vi med information och inspiration till nyanlända om föreningslivets och folkbildningens funktion och förutsättningar i Sverige utifrån materialet ”Integration i förening”. Det handlar om hur en förening fungerar, innebörden av ideellt engagemang och medlemskap, om vad folkbildningen är och om hur man kan hitta information om utbudet av föreningar och aktiviteter på sin ort. Informationsinsatserna sker i samarbete med kommuner, Arbetsförmedlingen och andra lokala mötesplatser.

Vi jobbar också uppsökande med individuellt stöd och lotsning av enskilda personer eller familjer som vill ha hjälp att hitta och påbörja en aktivitet. Det kan handla om allt från att hitta en lämplig förening, ta fram kontaktuppgifter, stämma av med en ledare eller sällskap vid det första besöket.

Bilda är sedan hösten 2017 utförare av projektet ”Plats för engagemang” i nordöstra Skåne. Projektet ägs idag av Östra Göinge kommun och finansieras genom Länsstyrelsens §37 medel. Andra samverkansparter är Kristianstad kommun, Hässleholms kommun, Bromölla kommun, Osby kommun och Arbetsförmedlingen. Projektet sker i samarbete med Länsstyrelsens Samhälls- och hälsokommunikation och projektet NAD (Nätverk – Aktivitet – Delaktighet).

Vill du veta mer? Kontakta projektledare Johanna Hernborg Axelson.