Skip to main content

Plats för engagemang – Skåne (2017-2020)

Uppdaterad:

Under 2017-2020 var Bilda en del av integrationsprojektet "Plats för engagemang" i nordöstra Skåne vars syfte var att öka nyanländas delaktighet i det lokala föreningslivet.

Civilsamhället är en oerhört viktig del av det svenska samhället, men som ny i Sverige kan det vara svårt att hitta information om vilka olika föreningar och idéburna organisationer som finns och hur man kan engagera sig eller påbörja en viss aktivitet. Samtidigt ser vi att civilsamhället kan innebära många möjligheter till nätverksskapande, språkutveckling och social samvaro för den som är ny Sverige, från små lokala idrottsföreningar till studieförbund och intresseorganisationer. För att kunna vara och ta del av det som civilsamhället har att erbjuda krävs en viss grundläggande kunskap.

I detta projekt jobbade vi därför med information och inspiration till nyanlända om föreningslivets och folkbildningens funktion och förutsättningar i Sverige utifrån materialet ”Integration i förening”. Det handlade om hur en förening fungerar, innebörden av ideellt engagemang och medlemskap, om vad folkbildningen är och om hur man kan hitta information om utbudet av föreningar och aktiviteter på sin ort. Informationsinsatserna skedde i samarbete med kommuner, Arbetsförmedlingen och andra lokala mötesplatser.

Vi jobbade också uppsökande med individuellt stöd och lotsning av enskilda personer eller familjer som ville ha hjälp att hitta och påbörja en aktivitet. Det handlade om allt från att hitta en lämplig förening, ta fram kontaktuppgifter, stämma av med en ledare eller få sällskap vid det första besöket.

Bilda var under 2017-2020 utförare av projektet ”Plats för engagemang” i nordöstra Skåne. Projektet ägdes av Östra Göinge kommun samt Kristianstad kommun. Det finansierades genom Länsstyrelsens §37 medel. Andra samverkansparter var Kristianstad kommun, Hässleholms kommun, Bromölla kommun, Osby kommun och Arbetsförmedlingen. Projektet skedde i samarbete med Länsstyrelsens Samhälls- och hälsokommunikation och projektet NAD (Nätverk – Aktivitet – Delaktighet).

.