Skip to main content

TIA och NAD i Skåne

Uppdaterad:

Studieförbundet Bilda har fått i uppdrag att jobba med nyanlända personers etablering i Sverige genom insatserna TIA (Tidiga Insatser Asyl) och NAD (Nätverk Aktivitet Delaktighet).

TIA- Tidiga Insatser Asyl

Länsstyrelsen Skåne har i samarbete med Bilda och andra civilsamhällesorganisationer tillsatt regionala TIA-samordnare som har i uppgift att stödja Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och aktörer i civilsamhället i deras insatser för asylsökande. TIA ska göra det möjligt för asylsökande att ta del av meningsfulla aktiviteter under asyltiden med fokus på kunskaper i det svenska språket, samhällsinformation, kunskap om svensk arbetsmarknad och att få tillgång till hälsofrämjande aktiviteter. 

Läs mer om TIA här:
https://www.lansstyrelsen.se/skane/samhalle/social-hallbarhet/integration/tidiga-insatser-for-asylsokande.html


NAD- Nätverk Aktivitet Delaktighet

NAD har som syfte att öka nyanlända personers hälsa och välmående, underlätta språkinlärningen och erbjuda möjligheter att bygga sociala nätverk. Detta görs genom att erbjuda nyanlända möjlighet att delta i föreningsaktiviteter samt stötta föreningar att organisera aktiviteter där nyanländas behov står i fokus. Aktivitet i föreningsliv och folkbildning stärker deltagarens möjligheter på arbetsmarknaden genom en utveckling av  hälsa, delaktighet och egenmakt. Grunden för samtliga aktiviteter är att deltagaren är där frivilligt. Ett stort arbete längs ner på att matcha deltagare med en lämplig aktivitet.

Målet med projektet är även att stärka samverkan mellan offentlig och idéburen sektor inom nyanländas etablering i syfte att förbättra nyanländas möjligheter att etablera sig i Sverige. Projektet finns i hela Skåne och Bilda är utförare av NAD i nordöstra Skåne.

Läs mer om NAD här:
https://partnerskapskane.se/nad/ 

 

”Föreningslivet är ju bara en enda stor mötesplats.
Kom in, ta för dig och njut av det du får!”

– Jonan Canabaré, Föreningskonsulent i Korpen 

Personer som spelar boule
Bild 1- Fotograf Annica Jönsson
Bild 2- Mats Roslund
Läs mer om projektet "Plats för engagemang - Skåne" här