Skip to main content

I trygga händer

I Trygga Händer är en etisk vägledning för församlingar, föreningar och grupper av ledare för att skapa trygga platser för barn.

Barn med vitt skilda bakgrund har en sak gemensamt; behov av trygghet.

Det är vuxnas ansvar att erbjuda detta för barnets bästa.

Därför vill vi dela vår erfarenhet hur man skapar trygga förhållningssätt för vuxna som arbetar med barn och unga.

Utgångspunkt i barnkonventionen

I trygga händer har utvecklats av Frälsningsarmén och utgår från kristna värderingar och tar sin utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter.

Barnkonventionen ser på barn som fullvärdiga individer med egna rättigheter och barndomen som en unik period i en människas liv med lika högt värde som vuxenlivet. Barnkonventionen framhåller både barnets speciella behov av skydd och barnets rätt att bli behandlad med samma respekt som alla andra människor.

Barnkonventionens fyra grundprinciper:

  • Alla barns lika värde och skydd mot diskriminering
  • Barnets bästa i alla beslut som berör dem
  • Barnets rätt till liv och utveckling
  • Barents rätt till delaktighet och rätt att komma till tals

 

 

Utbildningar

Vi har utbildade ledare som kan hålla i utbildningar och stödja församlingar, föreningar och grupper av ledare i arbetet för att skapa trygga platser för barn.

Intresserad av en utbildning kring "I trygga händer"?

Hör av dig