Skip to main content
Just nu upplever vi störningar gällande anmälan till vissa arrangemang. Tack för ditt tålamod vid eventuella problem!

Ånge Kabaré

Att arbeta med teater och drama med unga människor är att hjälpa dem att skapa mening i sina liv. Ånge Kabaré startades 1990 som ett ungdomsprojekt och producerar idag bland annat kabaréföreställningar, ungdomsteater och sommarteater.

Föreningen samarbetar med Bilda och har kurser och barn- och ungdomsgrupper inom teater och dans. Att arbeta med teater och drama med unga människor är att hjälpa dem att skapa mening i sina liv. Dramaövningar är en metod för att hitta en djupare förståelse i många svåra frågor.

Ånge Kabaré för att utveckla barn- och ungdomsteatern, samt teater där barn-ungdomar-vuxna möts i gemensamma projekt. Föreställningarna är i sig inte huvudmålet, utan det arbete som görs i grupperna på resans gång.

”Man bygger upp en social medvetenhet och bryter tabun. Bilder och egna upplevelser finns kvar i minnet långt efter det att orden har glömts bort.”

 

Fler samarbeten, projekt och initiativ