Skip to main content

Ånge Kabaré

Att arbeta med teater och drama med unga människor är att hjälpa dem att skapa mening i sina liv. Ånge Kabaré startades 1990 som ett ungdomsprojekt och producerar idag bland annat kabaréföreställningar, ungdomsteater och sommarteater.

Föreningen samarbetar med Bilda och har kurser och barn- och ungdomsgrupper inom teater och dans. Att arbeta med teater och drama med unga människor är att hjälpa dem att skapa mening i sina liv. Dramaövningar är en metod för att hitta en djupare förståelse i många svåra frågor.

Ånge Kabaré för att utveckla barn- och ungdomsteatern, samt teater där barn-ungdomar-vuxna möts i gemensamma projekt. Föreställningarna är i sig inte huvudmålet, utan det arbete som görs i grupperna på resans gång.

”Man bygger upp en social medvetenhet och bryter tabun. Bilder och egna upplevelser finns kvar i minnet långt efter det att orden har glömts bort.”

 

Fler samarbeten, projekt och initiativ