Skip to main content

Trygg verksamhet – utdrag ur belastningsregistret

Uppdaterad:

Det är viktigt för oss att skapa en trygg miljö, speciellt för alla barn och ungdomar. Därför begär vi in utdrag ur Belastningsregistret för alla som i sin cirkelledarroll leder verksamhet riktad till barn och unga under 18 år.

Bilda vill skapa en meningsfull och trygg verksamhet för alla barn och ungdomar. Att begära in utdrag ur belastningsregistret är en del i vårt förebyggande arbete för att skapa en trygg miljö. Detta gäller alla våra cirkelledare, 15 år eller äldre, som har direkt, regelbunden kontakt med barn under 18 år. Krav på utdrag gäller oavsett hur länge du har verkat inom Bilda eller hur väl vi känner varandra. Om du fyllt 15 år men ännu inte är 18 år måste din vårdnadshavare ansöka om utdrag från belastningsregistret.

Vad syns i belastningsregistret

En registerkontroll från belastningsregistret är till för att stärka barns och ungas skydd mot sexualbrott och andra grova brott. Utdrag från belastningsregistret visar uppgifter om du fått påföljd för:

 • Mord
 • Dråp
 • Grov misshandel
 • Människorov
 • Alla sexualbrott
 • Barnpornografibrott
 • Grovt rån

Så här gör du

Du ansöker om ett begränsat utdrag via polisens webbplats Det utdrag du ska välja är: Arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg. Du väljer själv om du vill få utdraget som fysisk post eller som digital post – förutsatt att du har en digital brevlåda (Kivra, Brillo eller Min myndighetspost)

Alt 1. Fysisk post eller e-post

 • Fyll i formuläret, skriv ut och underteckna
 • Skicka med vanlig post till: Polismyndigheten Box 757 981 27 Kiruna
 • Eller skicka med e-post genom att scanna eller fotografera formuläret och bifoga som en PDF, JPEG eller TIFF-fil till [email protected]

Alt2. Digital post

 • Välj digital
 • Begär registerutdrag Arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg
 • Fyll i dina uppgifter

Efter cirka två veckor får du svar från Polismyndigheten antingen som fysisk post eller i din digitala brevlåda. Du ska då visa upp det för Bilda eller för den förening eller församling du är aktiv i. Om du fått utdraget via post så behöver du inte lämna in det i ett oöppnat kuvert. När du visat upp utdraget ska du sedan få tillbaka det. Bilda sparar inga uppgifter mer än att kontrollen är genomförd.