Skip to main content

Studieförbunden samlar Sverige

Studieförbund finns i hela landet, i alla kommuner. Vi når dem som är svårast att nå. Den infrastruktur som studieförbunden står för är avgörande för kulturen och civilsamhället. Folkbildningen så som vi känner till den är hårt ansatt. Regeringen skär ned studieförbundens statsanslag med 500 miljoner. Var tredje krona försvinner.

Nedskärningen kommer att drabba deltagarna i studieförbundens verksamheter hårt. Verksamhet för ofrivilligt ensamma äldre, människor långt från arbetsmarknaden och människor med funktionsnedsättning finansieras i hög grad med statsbidrag. Här riskerar nedskärningarna att slå hårdast.

Stå upp för studieförbunden!

 

Det här kan ni göra:

1. Skriv under den gemensamma namninsamlingen för att stoppa att var tredje krona försvinner ur Sveriges kultur- och föreningsliv.

Skriv på namninsamling!

2. Sprid budskapet i sociala medier

Delta i att sprida budskapet, skapa opinion och få fler att skriva under namninsamlingen.

Tagga inläggen med hashtag #studieförbundensamlarsverige och #bilda för att öka spridningen.

Exempel

Röster från vår verksamhet

Bildning med Bibeln i centrum
  • Artiklar

Bildning med Bibeln i centrum

Denise och Soliana bor i olika städer. De finns i olika kulturer och har aldrig träffats. Båda är involverade i studiegrupper med Bibeln i centrum. Men det ä...

Exempel på verksamhet: Jag åldras alltså lever jag!

Exempel på verksamhet: Städstart

Statens fyra syften med att stödja folkbildningen

Målet för den statliga folkbildningspolitiken är att: ”Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället.”

1. Demokrati

Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.

2. Mångfald

Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen.

3. Utbildning

Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället.

4. Kultur

Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

Gemensam kampanjsida

Läs mer och se hur andra studieförbund arbetar för att stoppa nedskärningarna.

Till den gemensamma kampanjsidan

Varför är studieförbund viktigt?

Varje år träffas miljontals människor i Sverige för att dela med sig av kunskaper, utbyta synpunkter och diskutera åsikter. Här sammanfattar vi varför studieförbunden är så viktig för Sverige och vår demokrati.

Om folkbildning

Mer om Bilda

Vi är ett av Sveriges tio studieförbund. Tillsammans med våra medlemsorganisationer, samverkansparter och deltagare skapar vi kurser, studiecirklar och kulturprogram.

Om Studieforbundet Bilda

Till den fria folkbildningens försvar

Folkbildningen är och måste vara fri och frivillig. Ett vitalt demokratiskt samhälle behöver aktörer som agerar oberoende av statens vilja. Folkbildningen är en sådan kraft som behöver stå fri.

Till det gemensamma uttalandet