Skip to main content

Samverkan med oss

Uppdaterad:

Tillsammans med våra medlemsorganisationer, samverkansparter och deltagare skapar vi olika former av verksamhet. Vi utgår från era förutsättningar och kombinerar det med vårt folkbildningsperspektiv.

Tillsammans skapar vi verksamheten

Det mesta av det vi gör, gör vi tillsammans med olika samverkansparter. Det kan vara en enskild grupp, någon av våra medlemsorganisationer eller någon annan förening eller organisation.

Genom att samverka med oss kan ni få:

  • Möta erfarna verksamhetsutvecklare med stort kontaktnät.
  • Träffa andra med liknande intressen.
  • Coachning och pedagogiskt stöd.
  • Stöd med marknadsföring.
  • Stöd i att utveckla er verksamhet.
  • Gå relevanta utbildningar.
  • Låna utrustning.
  • Tillgång till verksamhetslokaler (till exempel replokaler för band.)
  • Möjlighet att använda de digitala verktyg och tjänster Bilda har.

 

Utveckla er digitalt

Vi har personal med bred kompetens, en rad olika tekniska funktioner, lärplattformar, digitala studiematerial och mycket mer för att stötta och utveckla er verksamhet.

 

Kolla in vår verktygslåda!

Som redan ansluten grupp, organisation eller församling vill vi underlätta för er att hitta verktygen ni behöver.

Medlemsorganisationer

Våra medlemsorganisationer finns främst inom frikyrkorna, de ortodoxa kyrkorna och katolska kyrkan. Vi vill vara ett studieförbund för kyrkor och för kyrkornas samspel med samhället. När vi samarbetar med våra medlemsorganisationer gör vi det utifrån deras sammanhang och deras behov.

Våra medlemsorganisationer

Exempel på vad vi kan skapa ihop

Tillsammans skapar vi verksamheten!

Ånge Kabaré
  • Projekt och initiativ

Ånge Kabaré

Att arbeta med teater och drama med unga människor är att hjälpa dem att skapa mening i sina liv. Ånge Kabaré startades 1990 som ett ungdomsprojekt och produ...

Ett studieförbund för kultur, kyrka och samhälle

Vår verksamhet utgår från våra tre profilområden kultur, kyrka och samhälle. Ofta är verksamheten överlappande, inte minst eftersom det sker mycket samhälls- och kulturarbete i samverkan med medlemsorganisationer och samverkansparter inom de tre kyrkofamiljerna.

Läs mer om vilka vi är

Nära relationer till kyrkofamiljerna

Våra nära relationer till kyrkofamiljerna – frikyrkorna, de ortodoxa och österländska kyrkorna och den katolska kyrkan – är identitetsskapande för oss. Vi vill vara ett studieförbund för kyrkor och för kyrkornas samspel med samhället. När vi samarbetar med våra medlemsorganisationer gör vi det utifrån deras sammanhang och deras behov. Läs mer om våra medlemsorganisationer.

Rik och bred kulturverksamhet

Vi har en rik och bred kulturverksamhet som till stor del består av musik i olika former, men även många andra uttryck. Körsång, dans, hiphop litteratur, film, foto och hantverk är några exempel. Kultur och kreativitet har djupa rötter i Bilda och i folkbildningen i stort.

Formar vårt svenska samhälle

Vi tar aktiv del i att forma vårt svenska samhälle i ett globalt, mångkulturellt sammanhang – där behovet av möten över gränser blir allt större. Vi arbetar på flera arenor och med många olika samverkansparter, såväl medlemsorganisationer som andra organisationer, föreningar och offentlig sektor för att möta samhällets utmaningar och verka för hållbarhet.