Skip to main content

Programserier i samarbete med UR Samtiden

Uppdaterad:

Bilda har ett samarbete med UR (Utbildningsradion) där vi utifrån vår profil och verksamhet skapar innehåll inom ramen för programformatet UR Samtiden. UR Samtiden har ett folkbildande uppdrag och sänder samtal, debatter och föreläsningar om samhälle, kultur och naturvetenskap. Programmen går att se på UR Play och visas i SVT:s Kunskapskanalen.

Samtala vidare

Det är i samtalet och mötet med andra som vi växer och utvecklas, som vi kan lära oss mer om vår omvärld och oss själva och fördjupa vår förståelse för varandra. Ibland kan det vara bra att få ”tjuvlyssna” till andras samtal på lite distans, på tv eller på annan skärm, för att få tid att smälta, fundera och reflektera. Men också för att få input till egna samtal, nya eller pågående, i en samtalsgrupp eller studiecirkel.

Bildas program för UR Samtiden, som går att se på UR Play, är tänkta att fungera precis så. För dig som vill använda programmen som utgångspunkt för fortsatta samtal i grupp, finns här en modell för sådana samtal liksom tips på vidareläsning och olika studiematerial kopplade till de ämnen som programmen tar upp.

Tips på vidareläsning och studiematerial

Här hittar du material och vidareläsning med koppling till de ämnen som tas upp i de olika samtalen och föreläsningarna.

Vidareläsning och studiematerial utifrån Bilda/UR-program

Mer om Bilda och folkbildning

Det här gör vi

Är du intresserad av studiecirklar och annat med anknytning till de ämnen programmen tar upp? Här hittar du Bildas olika verksamhetsområden.

Det här gör vi

Guide till folkbildning

I broschyren ”Liten guide till folkbildning” kan du läsa mer om folkbildning, varför det finns studieförbund, hur en studiecirkel fungerar och mycket mer.

Liten guide till folkbildning