Skip to main content

Mamma i Arboga

Uppdaterad:

Tillsammans med Örtagårdskyrkan och Arboga kommun erbjuder Bilda en verksamhet för utlandsfödda mammor i Arboga.

Verksamheten kombinerar uppsökande verksamhet och individuellt stöd med en studiecirkel i svenska för mammorna. Under gruppverksamheten finns möjlighet till särskilda aktiviter för medföljande barn. En viktig del av insatsen är att jobba kontaktsökande och samverkande med andra instanser som möter målgruppen.

Vissa delar av verksamheten genomförs som folkbildning, medan andra är projektfinansierade med medel från Länsstyrelsen i Västmanland.

Vanligtvis äger verksamheten rum i Örtagårdskyrkan. Under pandemin är aktiviteterna omställda till digitala möten och promenadsamtal.