Skip to main content

Låtkursen på Ekebyholm

Uppdaterad:

Låtkurs på Ekebyholm i Roslagen, för 48:e året – sommaren 2024! (Text in English follows)

Kromatisk nyckelharpa – fiol – silverbasharpa

Datum: Söndag 23 juni – torsdag 27 juni

Låtkursen på Ekebyholm är allt sedan starten 1976 en institution i svenskt folkmusikliv, ett mecka för nyckelharpsälskare världen över. Under fem intensiva dagar och nätter fyller vi 1600-talsslottet Ekebyholm och dess slottspark med spelmän från hela världen i alla åldrar. De flesta spelar nyckelharpa, men vi har även fiolspelare. Nytt i år är att vi även erbjuder undervisning på silverbasharpa!

Under de enskilda lektionerna ges tid att utveckla det egna spelet efter nivå och behov och under grupplektionerna ligger fokus på att bredda låtrepertoaren, utveckla sväng, rytm och samspel. Mellan den schemalagda tiden finns tid till egen övning och spontant samspel, dans och sång, och att diskutera och fördjupa sig i instrumenten ur alla aspekter. Då kursen också bjuder på kvällskonserter ges deltagarna chans att möta professionella folkmusiker och höra dem spela och berätta i en mycket intim och nära miljö.

Lektionerna sker på gehör. Vi välkomnar såväl nybörjare och amatörer som drivna nyckelharpspelare och fiolspelmän. En del har gått vidare till att bli några av Sveriges främsta professionella folkmusiker. De som deltagit på en Ekebyholmskurs vittnar om den speciella Ekebyholmsandan – att kursen är så mycket mer än bara låtutlärning.

Under kursen får du som deltagare ta del av:

 • Åtta grupplektioner med olika lärare á 60-90 minuter*
 • Två enskilda lektioner á 30 min*
 • Två grupplektioner i folklig vissång á 60 minuter
 • Tillgång till nyckelharpsbyggare för genomgång, service och enklare reparation av instrument
 • Nyckelharps- och folkmusikhistoria
 • En lärarkonsert
 • Konsertkväll med hemliga, speciellt inbjudna gäster
 • En intern elevkonsert
 • En offentlig gemensam avslutningskonsert i Rimbo kyrka torsdag kväll
 • Tre visstugor på slottsvinden
 • Sex välrenommerade lärare i kromatisk nyckelharpa, silverbasharpa, fiol och sång

I år firar vi också att nyckelharpans nätverk är upptaget i UNESCO:s register över goda metodiska exempel!

Lärare

 • Caroline Eriksson
 • Daniel Hedman
 • Olov Johansson
 • Johan Lång
 • Torbjörn Näsbom

Sång

 • Eva Tjörnebo

Instrumentdoktor

 • Esbjörn Hogmark

Kursavgift: 6 500 kr (varav 3 500 kr i anmälningsavgift**)

Avser kursupplägg enligt ovan, boende i dubbelrum (enklare standard), frukost, lunch, eftermiddagsfika, middag och kvällsfika.

Antal platser: 50

Missa inte årets mysigaste och mest musikfyllda dagar – varmt välkommen till Låtkursen på Ekebyholm 2024!

Kursledningen för Låtkursen på Ekebyholm

Ida Larsson, Lars Lindkvist och Maja Kamne, Studieförbundet Bilda

*Notera att i år erbjuds två enskilda lektioner men desto fler grupplektioner. Dessa grupplektioner är också längre för att kunna fokusera mer på att fördjupa sig i låtarna. **Se anmälningsvillkor här.

Kika gärna på den härliga filmen nedan som spelades in sommaren 2022 för inspiration!

Låtkursen at Ekebyholm

This summer Ekebyholm’s castle will yet again open its gates and park and welcome the 48th Låtkursen at Ekebyholm. Five intense days of enjoying tunes and playing together. This year’s course dates are June 23 – 27. 

The course welcomes chromatic nyckelharpa, fiddle and this year also silverbasharpa! 

The folk music course at Ekebyholm has been an institution in Swedish folk music life since 1976, a mecca for nyckelharpa enthusiasts worldwide. Over five intense days and nights, we fill the 17th-century Ekebyholm castle and its surroundings with musicians from around the world of all ages. Most play the nyckelharpa, but we also have fiddle players and this year we also offer instruction on the silverbasharpa. 

During the individual lessons you will develop your own playing based on level and needs, in the group lessons we focus primarily on repertoire, rythm and playing together. Within the schedule there is time for your own practice, spontaneous jam sessions, dancing, singing, discussing and delving into the instruments and music from all aspects.   

As the course also includes evening concerts, participants have the opportunity to meet professional folk musicians and hear their music and stories in an intimate environment. 

This year we also celebrate that the nyckelharpa and its network is selected in UNESCO’s Register of Good Safeguarding Practices! 

All lessons are conducted by ear. We welcome all levels, beginners and amateurs as well as experienced musicians. Some have gone on to become Sweden’s foremost professional folk musicians. Those who have participated in an Ekebyholm course testify to the special spirit of Ekebyholm – that the course is so much more than just learning tunes. 

Course contains:

 • Eight group lessons with different teachers, each lasting 60-90 minutes*
 • Two individual lessons, each lasting 30 minutes* 
 • Two group lessons in folk singing, each lasting 60 minutes
 • Access to nyckelharpa builder for service and minor instrument repairs   
 • History of the nyckelharpa and folk music tradition 
 • Teachers concert
 • Evening concert with specially invited guests
 • Private student concert  
 • Public finish concert in Rimbo Church, Thursday evening
 • Three singing evenings at the castle attic 
 • Six well-established teachers in chromatic nyckelharpa, silverbasharpa, fiddle and folk singing 

Instrument teachers 

 • Caroline Eriksson 
 • Daniel Hedman 
 • Olov Johansson 
 • Johan Lång 
 • Torbjörn Näsbom  

Folk singing teacher 

 • Eva Tjörnebo  

Instrument builder 

 • Esbjörn Hogmark  

Course fee: 6 500 SEK (of which 3 500 SEK is a non-refundable registration fee**)
Includes arrangement as above, accommodation in shared room, breakfast, lunch, fika, dinner and evening fika. 

Maximum number of participants: 50   

Don’t miss out on the most inspiring week filled with music – welcome to Låtkursen at Ekebyholm 2024! 

Best regards, 

The course management 

Ida Larsson, Lars Lindkvist and Maja Kamne (Studieförbundet Bilda) 

*Please note that this year, two individual lessons are offered, but there are more group lessons available. These group lessons are also longer to allow for a deeper focus on the tunes. 

**Please note the registration terms at https://www.bilda.nu/om-studieforbundet-bilda/anmalningsvillkor/ 

 Please view this short film recorded in 2022 for inspiration!

Du kanske också är intresserad av

Mästarkurs 2024
 • Studiecirkel, kurs och evenemang

Mästarkurs 2024

Utveckla ditt låtspel Ny mästarkurs i folkmusik på fiol HT-24!

 • Plats
  Rättvik, Rättviks kommun
 • Datum
  Kommande
 • Tillfällen
  09:00 - 12:00
 • Tillfällen
  9 tillfällen
Läs mer
Trallkedjan – en digital sångcirkel med fokus på trall
 • Studiecirkel, kurs och evenemang

Trallkedjan – en digital sångcirkel med fokus p...

Att ”tralla” är att sjunga utan att ha en text med innehåll, man framför en melodi på stavelser som ligger bra i munnen t ex ladi dej ladi då. Detta är vanli...

 • Distans
  Distans
 • Plats
  Zoom
 • Datum
  Kommande
 • Tillfällen
  Onsdag 18:30 - 19:30
 • Tillfällen
  6 tillfällen
Läs mer
Musik på Stallet: Snickar-Erik 200 år, jubileumskonsert med Staffan Jonsson och Ulf Störling
 • Studiecirkel, kurs och evenemang

Musik på Stallet: Snickar-Erik 200 år, jubileum...

Kom och fira Snickar Erskes 200-årsjubileum tillsammans med Ulf Störling och Staffan Jonsson. Erske var en av sin tids skickligaste fiolspelmän och är en av ...

 • Plats
  Järvsö, Ljusdals kommun
 • Datum
  Kommande
 • Tillfällen
  Torsdag 19:00 - 20:30
Läs mer