Skip to main content

Trafikstart

Uppdaterad:

Trafikstart är studiecirklar med syfte att ge deltagarna tillräckliga kunskaper i regelverk och svenska språket så att de kan skriva in sig på en körskola.

Målgruppen för Trafikstart är personer som vill börja studera på en trafikskola för att ta körkort men som har svårt att komma vidare på grund av att de saknar kunskap om det svenska regelverket kring körkort, trafikskolornas verksamhet, finansieringsmöjligheter eller inta tillräckliga kunskaper i svenska språket. Syftet är inte att utbilda personer för övningskörning utan att deltagarna ska kunna skriva in sig på en trafikskola.

Hur är det upplagt?

Studiecirkeln består av sex till tio deltagare och leds av en cirkelledare. Studiecirkeln träffas antingen fysiskt eller digitalt mellan sex och tio gånger. Cirkeln kan genomföras på deltagarnas eget modersmål eller på svenska.

Studiecirklar inom trafikstart arrangeras som ett samarbete mellan Bilda och  församlingar, föreningar, organisationer eller liknande. Cirkelledarna får genomgå Bildas cirkelledarutbildning och får tillgång till studiematerial från Bilda och från Trafiko.

Hur går man till väga om man är intresserad?

Studiecirklar inom jobbstart arrangeras som ett samarbete mellan Bilda och församlingar, föreningar, organisationer eller liknande. Är du eller din organisation intresserad av att börja samarbeta med Bilda och starta Städklarcirklar kontaktar du en kontaktperson i någon av våra regioner

Bilda Nord

Norrbottens län, Västerbottens län samt delar av Västernorrlands län (Örnsköldsviks, Sollefteå, Kramfors och Härnösands kommun).

Bilda Mitt

Jämtlands län, Gävleborgs län, Dalarnas län samt delar av Västernorrlands län (Sundsvall, Timrå och Ånge kommun).

Bilda Öst

Stockholms län, Uppsala län och Gotlands län.

Bilda Svealand

Värmlands län, Örebro län, Västmanlands län och Södermanlands län.

Bilda Sydöst

Östergötlands län, Jönkö­pings län, Kronobergs län, Kalmar län och Blekinge län.

Bilda Sydväst

Västra Götalands län, Hallands län och Skåne län.