Skip to main content

Solstart

Uppdaterad:

Solstart är en arbetsförberedande studiecirkel för att lära sig grunderna i att montera solpaneler.

Genom Solstart vill Studieförbundet Bilda öka möjligheterna till arbete eller fortsatta studier för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Primär målgrupp är långtidsarbetslösa, korttidsutbildade eller utlandsfödda personer som är tillgängliga för arbetsmarknaden och intresserade av att arbeta med montering av solpaneler.

För att kunna tillgängliggöra sig innehållet på ett bra sätt behöver deltagarna grundläggande kunskaper inom svenska språket från SFI kurs D eller motsvarande.

Hur är det upplagt?

Studiematerialet innehåller 40 studietimmar (á 45 min) som kan fördelas på 10-13 tillfällen. Innehållet i studiecirklarna är utformad av personer med kunskap om solel och god kännedom om branschen. Följande moment ingår:

  • Hur fungerar solenergi och elektricitet
  • Verktyg och material – kännedom och hantering
  • Säkert arbete på hög höjd
  • Villkor i arbetslivet

Cirkelledaren behöver ha relevant erfarenhet och förståelse för hantverksarbete och elektricitet, men det finns inte krav på formell utbildning eller professionell bakgrund. Alla cirkelledare får en introduktion i materialet och genomför Bildas grundutbildning för cirkelledare. Rekommenderat antal deltagare i cirkeln är 8-12 personer. Efter genomförd studiecirkel erhåller deltagare med god närvaro ett intyg.

För att genomföra cirkeln behövs ett övningskitt bestående av 2-6 solpaneler, monteringsmaterial och relevanta verktyg, samt en övningsyta för montering av solpaneler.

På några platser i landet kan det finnas möjligheter till praktik eller anställning inom det sociala företaget Empower by Bilda. Samtidigt är det viktigt att betona att deltagande i studiecirkeln aldrig innebär garanti till praktik eller anställning.

Hur går man till väga om man är intresserad?

Studiecirklar i Solstart arrangeras vanligtvis som ett samarbete mellan Bilda och församlingar, föreningar, organisationer eller liknande. Är du eller din organisation intresserad av att börja samarbeta med Bilda och starta arbetsförberedande cirklar kontaktar du en kontaktperson i någon av våra regioner.

Bilda Nord

Norrbottens län, Västerbottens län samt delar av Västernorrlands län (Örnsköldsviks, Sollefteå, Kramfors och Härnösands kommun).

Bilda Mitt

Jämtlands län, Gävleborgs län, Dalarnas län samt delar av Västernorrlands län (Sundsvall, Timrå och Ånge kommun).

Bilda Öst

Stockholms län, Uppsala län och Gotlands län.

Bilda Svealand

Värmlands län, Örebro län, Västmanlands län och Södermanlands län.

Bilda Sydöst

Östergötlands län, Jönkö­pings län, Kronobergs län, Kalmar län och Blekinge län.

Bilda Sydväst

Västra Götalands län, Hallands län och Skåne län.