Skip to main content

Föräldrar emellan – om att vara förälder

Uppdaterad:

Föräldranätverket Föräldrar emellan vill lyfta det positiva med att vara förälder, samt erbjuda ökad kunskap, inspiration och motivation samt tillfälle att reflektera över sitt föräldraskap.

Föräldrar emellan är ett nätverk i Kumla för kunskap och inspiration i uppgiften som förälder. Föräldraskapet handlar om glädje och stolthet, men också om otillräcklighet och osäkerhet. Föräldrar efterfrågar stöd och kunskap på många olika sätt, ökad trygghet i föräldrarollen skapar förutsättningar för trygga barn.

Föräldrar emellan erbjuder föräldrar och andra vuxna ökad kunskap, inspiration och motivation samt tillfälle att reflektera över sitt föräldraskap. Nätverkets målsättning är att arrangera fyra till fem temakvällar och mötesplatser per år.

Nätverket består av följande aktörer: Elevhälsan i Kumla, Familjens hus i Kumla, Barnavårdscentralen i Kumla, Kyrkorna i Kumla, Rädda Barnen Sydnärke, Brottsförebyggande Rådet, Studieförbundet Bilda och Kumla kommun.

Viktigt att medverka med stöd och kunskap så att vi främjar en god och trygg uppväxt för våra barn. Jag gillar tanken på att vi tillsammans ser till Kumlas föräldrar. Vi når ut där föräldrar finns på fritiden, i skolan, kyrkan. Vi alla som arbetar med barn och unga har ett stort ansvar att hitta arenor där vi kan samverka med föräldrar. – Susanne Sandholm, Elevhälsan

Under åren har nätverket bland annat erbjudit föreläsningar med psykologen och författaren, Alf B Svensson med temat Våga vara förälder, Barn och stress med sociologen, psykologen, psykoterapeuten och läkaren, Peter Währborg, Ungas utsatthet på nätet med Caroline Engvall, journalist och författare samt Alldeles underbart autistisk med författaren och attitydambassadör för (H)järnkoll, Annika Gelin.

Se kommande arrangemang nedan!

SVT: Föräldranätverk ska peppa föräldrar

I mars kommer det nya föräldranätverket ”Föräldrar emellan” att hålla sin första möteskväll i Kumla. Målet? Att lyfta det positiva med att vara förälder.

Se reportaget

Fler samarbeten, projekt och initiativ

Angelägna samtal
  • Projekt och initiativ

Angelägna samtal

Samtal är en viktig hjälp för oss att tolka vårt liv och pröva nya tankar. Därför behövs mötesplatser där sådana samtal kan äga rum. Angelägna samtal är en s...

Att leva med en diagnos
  • Projekt och initiativ

Att leva med en diagnos

Lisa Schütt är från Dalarna och har Aspergers syndrom. Tillsammans med Studieförbundet Bilda erbjuder Lisa föreläsningar med budskapet "Det behöver inte vara...

Att växa i mötet med andra
  • Projekt och initiativ

Att växa i mötet med andra

”Att växa i mötet med andra” är en serie samtal och föreläsningar om folkbildningen och demokratin, hur de hänger ihop, samspelar och kan utvecklas tillsamma...