Skip to main content
Det är just nu problem att anmäla sig via hemsidan. Vi jobbar på att lösa det. Återkom senare eller kontakta kontaktpersonen för det arrangemang eller den studiecirkel du vill anmäla dig till.

Att leva med en diagnos

Uppdaterad:

Lisa Schütt är från Dalarna och har Aspergers syndrom. Tillsammans med Studieförbundet Bilda erbjuder Lisa föreläsningar med budskapet "Det behöver inte vara negativt med en diagnos".

 

Vi vet vad vi pratar om.
Vi är vad vi pratar om.

Vad är AST?

Autismspektrumtillstånd är ett samlingsnamn för funktionsnedsättningar som påverkar ens sätt att tänka, vara och kommunicera med andra människor. Hur mycket livet påverkas av det kan variera mycket från person till person. Autismspektrumtillstånd, som ibland förkortas AST, är ett samlingsnamn för flera olika diagnoser. Det kan till exempel vara någon av följande diagnoser:

  • Autism
  • autismliknande tillstånd
  • Aspergers syndrom

Om föreläsningen

Lisa föreläser

Lisa Schütt pratar om hur det är att leva och växa upp med AST/Asperger syndrom. Med humor och en glimt i ögat berättar hon om fakta, förutfattade meningar och bjuder på sig själv. Ämnen som berörs är Aspergers syndrom, depression, ångest, själskadebeteende, NPF, hemmasittare och ADHD. Stina Kölgran och Tove Hedlund medverkar ibland på föreläsningar och har liknande bakgrund som Lisa.

Mamma och dotter föreläser

Lisa Schütt och mamma, Helena Schütt berättar på ett levande och humoristiskt sätt från sina olika perspektiv om hur det är att leva och växa upp med autismspektrum tillstånd, AST/Asperger syndrom.

 

Lisa och Helena

 

Målgrupp

 

Våra föreläsningar passar verksamhet i kommun, skola och fritidsgård. Det kan vara grupper med elever och personal tillsammans eller enskilt. Kanske ett föräldramöte eller en personalträff. Kontakta oss så fixar vi så att det passar er grupp perfekt.

 

Erbjudande

Vi erbjuder föreläsning eller workshop med efterföljande diskussion. Allt formas så att den passar målgruppen. Föreläsningarna är kostnadsfria i Dalarna. Utanför dalarna tar vi ett arvode om 1500 kr + omkostnader för resa och uppehälle. Efter en föreläsning passar det bra att starta en studiecirkel där ni tillsammans pratar vidare med Lisa som studiecirkelledare.

 

Det här får du

En föreläsning med ger större förståelse för hur det är att leva med en diagnos. Du får med dig kunskap och tips om hur du kan hantera olika situationer.

 

Vill du veta mer eller boka en föreläsning?
Kontakta Helena Schütt på Studieförbundet Bilda i Borlänge.

 

 

Symptom på Autismspektrumtillstånd – AST

Autismspektrumtillstånd (AST) är ett samlingsbegrepp för olika autismdiagnoser som påverkar ens sätt att tänka, vara och kommunicera med andra människor. Hur diagnosen tar sig i uttryck ser väldigt olika ut från individ till individ.

AST innebär att man har varaktiga brister i förmågan till social kommunikation och interaktion i ett flertal olika sammanhang. Diagnosen innebär också att man ofta har begränsade repetitiva mönster i beteende, intressen eller aktiviteter. Det kan ta sig uttryck i oflexibel fixering i rutiner och starkt begränsade intressen. Det är också vanligt att personer med AST är över- eller underkänsliga för olika sinnesintryck – såsom ljud, ljus, lukt och beröring. Symptomen för AST– och graden av symptom – varierar från individ till individ, men typiska egenskaper hos personer med diagnosen kan vara:

  • Svårigheter i kontakten med andra människor
  • Specialintressen som kan uppta stor del av uppmärksamhet och tid
  • Svårigheter att förstå och använda språket i kommunikationen med andra
  • Bristande motorik
  • Lätt att hamna i tvingande rutiner eller handlingar
  • Säregna eller ovanliga sinnesintryck

Många är ovanligt stresskänsliga, psykiskt sårbara och har en tendens att utveckla psykiatriska symptom. Det kan vara ångest, ångestattacker, tvångstankar/tvångshandlingar, depressioner eller fobier. Men AST innebär inte bara problem. I rätt miljö kan många av de egenskaper som är vanliga hos personer med diagnosen vara en tillgång. Till exempel stor uthållighet och ovanligt god koncentrationsförmåga. Läs mer!