Skip to main content

Familjekraft 2.0 i Hallsberg

Uppdaterad:

I samverkan med Hallsbergs kommun deltar Bilda i en satsning för att nå utlandsfödda föräldrar på Familjecentralen i Hallsberg.

Verksamheten är ett projekt i regi av Hallsbergs kommun, med medel från Länsstyrelsen i Örebro län. I anslutning till projektet bidrar Bilda med studiecirklar i svenska för utlandsfödda föräldrar.

Andra viktiga delar i satsningen är att skapa broar in i familjecentralens ordinarie verksamheter för utlandsfödda föräldrar, öka den interkulturella kompetensen hos familjecentralens personal och skapa mötesplatser för människor från olika kulturer.