Skip to main content

Regionstyrelse Bilda Sydväst

Uppdaterad:

Regionstyrelsen arbetar både strategiskt och operativt och väljs av Regionstämman. Bildas medlemsorganisationer skickar ombud till regionstämman som äger rum vartannat år.

Styrelseordförande

Anders Svensson

Telefon: 0761-88 55 08
E-post: [email protected]

Vice styrelseordförande

Anders Roos

Kassör

Lena Jaremo

Styrelseledamöter

Alice Margareta Cooper
Braco Kalajdzic
Ehab Rafael
Evamarie Brännström
Evert Saffo

Anne Grudeborn, ersättare
Robert Azrak, ersättare

Adjungerad/sekreterare

Ivar Hedén Judt, regionchef Bilda Sydväst