Skip to main content

Regionstyrelse Bilda Sydväst

Uppdaterad:

Regionstyrelsen arbetar både strategiskt och operativt och väljs av Regionstämman. Bildas medlemsorganisationer skickar ombud till regionstämman som äger rum vartannat år.

Styrelseordförande

Eva-Marie Brännström

Telefon: 0705-161087
E-post: [email protected] 

Vice styrelseordförande

Robert Azrak

Kassör

Lena Jaremo

Styrelseledamöter

Anders Roos
Milan Vukasin
Per Ringbo
Ehab Rafael
Alice Margareta Cooper
Birgitta Gelotte

Stefanos Guven, ersättare