Skip to main content

Regionstyrelse Bilda Sydväst

Regionstyrelsen arbetar både strategiskt och operativt och väljs av Regionstämman. Bildas medlemsorganisationer skickar ombud till regionstämman som äger rum vartannat år.

Styrelseordförande

Anders Svensson

Telefon: 0761-88 55 08
E-post: [email protected]

Vice styrelseordförande

Anders Roos

Kassör

Lena Jaremo

Styrelseledamöter

Alice Margareta Cooper
Braco Kalajdzic
Ehab Rafael
Evamarie Brännström
Evert Saffo

Anne Grudeborn, ersättare
Robert Azrak, ersättare

Adjungerad/sekreterare

Ivar Hedén Judt, regionchef Bilda Sydväst