Skip to main content

Regionstyrelse Bilda Svealand

Uppdaterad:

Regionstyrelsen arbetar både strategiskt och operativt och väljs av Regionstämman. Bildas medlemsorganisationer skickar ombud till regionstämman som äger rum vartannat år.

Styrelseordförande

Marie Carlsson, mcarlsson51[at]gmail.com

Styrelseledamöter

Hemal Abeysekera
Malena Bergrot
Lennart Bondesson
Marie Carlsson
Gun-Britt Edvardsson
Örjan Garpenholt
AnnaMaria Hedin
Erland Jerresand
Emelie Jönsson
Bulent Oktay
Ulf Schöier
Per-Anders Öhrn