Skip to main content

Regionstyrelse Bilda Svealand

Uppdaterad:

Regionstyrelsen arbetar både strategiskt och operativt och väljs av Regionstämman. Bildas medlemsorganisationer skickar ombud till regionstämman som äger rum vartannat år.

Styrelseordförande

Marie Carlsson, mcarlsson51[at]gmail.com

Styrelseledamöter

AnnaMaria Hedin
Bulent Oktay
Eje Larsson
Emelie Jönsson
Erland Jerresand
Gudrun Aronsson
Gun-Britt Edvardsson
Karin Andersson
Per-Anders Öhrn
Ulf Schöier
Örjan Garpenholt