Skip to main content

Regionstyrelse Bilda Svealand

Regionstyrelsen arbetar både strategiskt och operativt och väljs av Regionstämman. Bildas medlemsorganisationer skickar ombud till regionstämman som äger rum vartannat år.

Styrelseordförande

Marie Carlsson, mcarlsson51[at]gmail.com

Styrelseledamöter

AnnaMaria Hedin
Bulent Oktay
Eje Larsson
Emelie Jönsson
Erland Jerresand
Gudrun Aronsson
Gun-Britt Edvardsson
Karin Andersson
Per-Anders Öhrn
Ulf Schöier
Örjan Garpenholt