Skip to main content

Regionstyrelse Bilda Öst

Regionstyrelsen arbetar både strategiskt och operativt och väljs av Regionstämman. Bildas medlemsorganisationer skickar ombud till regionstämman som äger rum vartannat år. För att komma i kontakt med styrelsen kan du mejla ordförande Per Olof Sahlberg.

Styrelseordförande

Per Olof Sahlberg, [email protected]

Vice styrelseordförande

Marianne Frändemark

Styrelseledamöter

Anna Skagersten
Fadi Khamis
Pär Lewin Ronnås
Emil Hermansson
Merja Niskanen
Peter Chammas
Prima Singh