Skip to main content

Regionstyrelse Bilda Nord

Uppdaterad:

Regionstyrelsen arbetar både strategiskt och operativt och väljs av Regionstämman. Bildas medlemsorganisationer skickar ombud till regionstämman som äger rum vartannat år.

Styrelseordförande

Per-Martin Jonassson – tillförordnad ordförande fram till ordinarie regionstämma i april 2024.

Styrelseledamöter

Caroline Nordlund
Fatima Rosendahl
Habtom Ghebre Medhin
Inger Edvall
Ingrid Nordlund
Lotta Nilsson
Peter Asplund
Roland Gustafsson
Rosemarie Essebro