Skip to main content

Regionstyrelse Bilda Nord

Uppdaterad:

Regionstyrelsen arbetar både strategiskt och operativt och väljs av Regionstämman. Bildas medlemsorganisationer skickar ombud till regionstämman som äger rum vartannat år.

Styrelseordförande

Lennart Ljung

Styrelseledamöter

Caroline Nordlund
Fatima Rosendahl
Habtom Ghebre Medhin
Inger Edvall
Ingrid Nordlund
Lotta Nilsson
Per-Martin Jonasson
Peter Asplund
Roland Gustafsson
Rosemarie Essebro