Skip to main content

Regionstyrelse Bilda Mitt

Uppdaterad:

Regionstyrelsen arbetar både strategiskt och operativt och väljs av Regionstämman. Bildas medlemsorganisationer skickar ombud till regionstämman som äger rum vartannat år.

Styrelseordförande

Jon Holmén – tillförordnad ordförande från 1/7 2023 till och med nästa ordinarie regionstämma (april 2024).

Sofia Sahlin avgick som ordförande och ledamot i regionstyrelsen den 30/6 2023 av personliga skäl.

Styrelseledamöter

Mona Agaiby
Mats Isaksson
Rebecca Lacaba Larsson
Samantha Ohlanders
Eva Persson
Torbjörn Schönning
Yafet Teguanets