Skip to main content

Regionstyrelse Bilda Mitt.

Regionstyrelsen arbetar både strategiskt och operativt och väljs av Regionstämman. Bildas medlemsorganisationer skickar ombud till regionstämman som äger rum vartannat år.

Inga personer hittades.