Skip to main content

Regionstyrelse Bilda Mitt

Uppdaterad:

Regionstyrelsen arbetar både strategiskt och operativt och väljs av Regionstämman. Bildas medlemsorganisationer skickar ombud till regionstämman som äger rum vartannat år.

Styrelseordförande

Sofia Sahlin Stöde, sofia[at]mentha.se

Styrelselledamöter

Björn Gimstedt
Eva Persson
Jon Holmén
Karin Björk
Mats Isaksson
Mona Agaiby
Rebecca Lacaba Larsson
Tony Ljungström
Torbjörn Schönning