Skip to main content

Medlemsorganisationer

Uppdaterad:

Bilda har sina rötter i den folkbildningstradition som växte fram i Sverige under 1800-talet, så som den kom till uttryck i frikyrkorörelsen. Bland förbundets medlemsorganisationer finns de flesta av de kyrkor som uppstod ur denna rörelse och deras ungdomsförbund, tillsammans med ortodoxa kyrkor, Stockholms katolska stift och ekumeniska organisationer.

Bilda har 47 nationella medlemsorganisationer. På regional nivå finns många fler. I bildningsarbetet betraktas studieförbundets och medlemsorganisationernas respektive identitet och uppdrag som gemensamma tillgångar. Bilda har även en självständig roll som bildningsförbund i förhållande till medlemsorganisationerna. En stor del av verksamheten bedrivs också i samarbete med andra organisationer, verksamheter och grupper utanför medlemsorganisationerna.

 

Nationella medlemsorganisationer

A

Armeniska Apostoliska kyrkan

B

Betaniastiftelsen

E

Etiopiska ortodoxa tewahdokyrkan – Ärkestiftet i Sverige
Evangeliska Frikyrkan
EQ kvinna
Equmenia
Equmeniakyrkan
Equmeniakyrkans sångarförbund

F

Frälsningsarmén
Frälsningsarmén, kår- och musikutveckling
Frälsningsarméns ungdomsförbund
Förbundet Kristen humanism
Föreningen Furuboda
Föreningen Syskonbandet

G

Grekisk-ortodoxa Metropolitdömet av Sverige och Skandinavien
Den Georgiska Ortodoxa Kyrkans Helige Giorgis församling

H

Hela Människan

K

Koptiska Ortodoxa kyrkan
Koptiska ortodoxa ungdomsförbundet
KRIK – Kristen Idrottskontakt
Kristna Fredsrörelsen
Kristna Publicistförbundet
Kristna Studentrörelsen i Sverige (KRISS)

M

Makedonska Ortodoxa kyrkan

O

Ortodoxa scouter i Sverige

P

Pingst – fria församlingar i samverkan
Pingst Ung

R

Reach
Riksförbundet PensionärsGemenskap (RPG)
Rumänska ortodoxa stiftet i Norra Europa
Ryska ortodoxa kyrkan – Kristi förklarings församling
Ryska ortodoxa kyrkan (Moskvapatriarkatet)

S

Serbisk-ortodoxa kyrkan
Sport for life
Stiftelsen Pingstförsamlingarnas skol- och kursverksamhet
S:t Lukas
Stockholms katolska stift
Svenska Alliansmissionen
Svenska Alliansmissionens Ungdomsförbund
Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd
Sveriges Kristna Handikappförbund
Sveriges Unga Katoliker
Syrisk-ortodoxa patriarkatets ställföreträdarskap i Sverige
Syrisk-ortodoxa kyrkans ungdomsförbund
Syrisk-ortodoxa ungdomsförbundet inom Ärkestiftet i Sverige och Skandinavien
Syrisk-ortodoxa ärkestiftet i Sverige och övriga Skandinavien

V

Vineyard Norden

 

 

Observera att ovanstående är länkar till externa webbplatser. Studieförbundet Bilda tar inte ansvar för innehållet på dessa sidor. Rapportera bruten länk här.