Skip to main content
Hej! Vi har gjort om vår webb. På denna sida hittar du mer information och länkar till populära sidor. Läs mer

Studieplan till Stockholms katolska stifts församlingsordning

En studieplan om hur det katolska stiftet i Sverige är organiserat och hur en katolsk församling ska fungera i vårt land.

Studiecirkelns pedagogik handlar om att man tillsammans med andra i en mindre men fast grupp studerar ett ämne, utbyter tankar och reflektioner och därmed söker kunskap i dialog med andra. När man studerar en text som församlingsordningen i grupp upptäcker man också tillsammans vad som står i texten. Detta öppnar för att kunskapen om texternas innehåll och dess tillämpning blir rikare, enligt principen – flera par ögon ser mer än ett par.

Fler material och metoder