Skip to main content

Studieplan till Stockholms katolska stifts församlingsordning

En studieplan om hur det katolska stiftet i Sverige är organiserat och hur en katolsk församling ska fungera i vårt land.

Studiecirkelns pedagogik handlar om att man tillsammans med andra i en mindre men fast grupp studerar ett ämne, utbyter tankar och reflektioner och därmed söker kunskap i dialog med andra. När man studerar en text som församlingsordningen i grupp upptäcker man också tillsammans vad som står i texten. Detta öppnar för att kunskapen om texternas innehåll och dess tillämpning blir rikare, enligt principen – flera par ögon ser mer än ett par.

Fler material och metoder