Skip to main content

Nya andakter och andaktstips

Uppdaterad:

Har du planerat andakterna för höstens träffar? Nu kan du ladda ner häftet "Nya andakter och andaktstips", ett material framtaget av Equmenia och Bilda.

Materialet är främst framtaget för scouter, men mycket går att använda även för andra barn- och ungdomsgrupper.

Vill ni fördjupa era kunskaper och färdigheter kring att göra andakter är detta ett utmärkt häfte för att hitta inspiration till nya sätt att hålla en andakt. Men du får också färdigskrivna andakter att läsa.

Gillar du inte självstudier? Bjud in oss från Bilda eller Equmenia att hålla en ledarträff i 10 sätt att hålla en andakt! Kursen är kostnadsfri.

Fler material och metoder