Skip to main content

Leva med ovisshet

Uppdaterad:

Leva med ovisshet är en bok skriven av Kerstin Enlund och Lisbeth Gustafsson, med tillhörande digitalt studiematerial framtaget av Studieförbundet Bilda.

Existentiell hälsa handlar om vår motståndskraft i livets prövningar och svårigheter. I boken med tillhörande studiematerial möter vi öppenhjärtiga livsberättelser utifrån de åtta byggstenarna i existentiell hälsa; hopp, helhet, andlig kontakt, förundran, mening, inre frid, andlig styrka och personlig tro.

Som en tråd i boken och studiematerialet löper ett förtroligt samtal om tillit, sårbarhet och andlig styrka mellan författarna Lisbeth Gustafsson och Kerstin Enlund. Dessa samtal finns i studiematerialet att lyssna till. Vi får också möta de åtta skribenter som delat sina livsberättelser i korta filmade intervjuer. Det finns också länkar till musik för reflektion och begrundan samt länkar till föredrag och samtal som kan fördjupa och ge fler perspektiv. 

I olika skeden i livet och tider av oro och rädsla är det nödvändigt att samtala och möta livsfrågorna. Låt dig utmanas och utrustas för att själv föra samtalet vidare! 

Digitalt studiematerial

Det digitala och interaktiva studiematerialet är uppbyggt i 8 moduler med varsitt tema som bygger på de olika byggstenarna för existentiell hälsa. Bilda hjälper er igång med studieplatsen. 

Upplägg

Hur ofta och länge gruppen vill ses är upp till ledaren och deltagarna, men vårt förslag är att gruppen ses vid åtta tillfällen, och behandlar ett tema per gång. Varje tema har en egen “modul” i det digitala studiematerialet, vilket gör det passande att även dela upp cirkeltillfällena efter dessa. Materialet bygger på följande åtta teman:

  • Hopp
  • Helhet
  • Andlig kontakt
  • Förundran
  • Mening
  • Inre frid
  • Andlig styrka
  • Personlig tro

Hör av dig till någon av kontaktpersonerna längre ner här på sidan så hjälper vi dig att komma igång med din studiecirkel!

Bilda Nord

Norrbottens län, Västerbottens län samt delar av Västernorrlands län (Örnsköldsviks, Sollefteå, Kramfors och Härnösands kommun).

Bilda Mitt

Jämtlands län, Gävleborgs län, Dalarnas län samt delar av Västernorrlands län (Sundsvall, Timrå och Ånge kommun).

Bilda Öst

Stockholms län, Uppsala län och Gotlands län.

Bilda Svealand

Värmlands län, Örebro län, Västmanlands län och Södermanlands län.

Bilda Sydöst

Östergötlands län, Jönkö­pings län, Kronobergs län, Kalmar län och Blekinge län.

Bilda Sydväst

Västra Götalands län, Hallands län och Skåne län.