Skip to main content

Ledarväskan för alla sinnen

Uppdaterad:

Ledarväskan för alla sinnen är anpassad till grupper där deltagarna har någon form av kognitiv svikt, främst grupper med äldre deltagare.

Det som skiljer denna väska från vår ”vanliga” Ledarväskan innehåller mer ”sinnliga” material som lockar till upplevelse. Utifrån dessa upplevelser kan sedan samtal och möten ske.

Exempel på dessa material är:

  • Dofter som kan hjälpa deltagarna att minnas händelser i sitt och andras liv
  • Filmklipp med sittdans, där en instruktör visar rörelserna
  • Ljudbank för att genom hörselintryck hitta tillbaka till både då- och nutid
  • Föremål som genom det taktila sinnet kan knyta deltagarna närmare sig själva
  • Extra stora bilder på konstverk med tillhörande handledning.