Skip to main content

Vanliga frågor och svar för cirkelledare

Uppdaterad:

Här svarar vi på de vanligaste frågorna om cirkelledarens roll, förmåner och annat.

Vanligaste frågorna om rollen som cirkelledare

Vad innebär det att vara cirkelledare?

Den viktigaste uppgiften är att se till att förutsättningarna för att deltagarna ska kunna vara delaktiga och lära är så goda som möjligt. Det finns fler saker du är ansvarig för, och detta har vi samlat på sidan ”Vad innebär det att vara cirkelledare?

Varför behövs deltagarnas personnummer?

Vi behöver veta hur många unika personer som deltagit i vår verksamhet, och då behöver vi veta era personnummer eller LMA-nummer. Det är antalet unika personer och mängden timmar som ligger till grund för hur mycket bidrag vi, och alla andra studieförbund, ska få från Folkbildningsrådet kommande år. Bidraget använder vi för att kunna hjälpa er med resurser, lokaler, material, tips eller vad det nu kan vara.

Att vi begär in personnummer är också ett sätt att minska risken för fusk med folkbildningsbidraget.

Vad är Bilda e-tjänst?

Bildas e-tjänst är en webbtjänst där våra cirkelledare rapporterar in närvaro för sin verksamhet. E-tjänsten ger ledaren möjlighet att administrera både schema och deltagare så att rapporteringen alltid blir korrekt.

I e-tjänsten finns även inbyggd kommunikation med våra verksamhetsutvecklare och administratörer som underlättar hela arbetsflödet. Via e-tjänsten kan även Bildas kontaktpersoner hos medlemsorganisationer och samverkansparter skapa och hantera och studiecirklar och kulturprogram. Allt för att slippa tidskrävande administration och ge mer tid till verksamhet.

Mer information om e-tjänsten hittar du här.

Vad gör en cirkelledare?

Cirkelledaruppdraget ser olika ut för olika ledare, men gemensamt för alla är att man:

 • leder cirkeln tillsammans med deltagarna.
 • är kontaktperson mot Bilda.
 • rapporterar in närvaro vid varje tillfälle.
Varför ska vi rapportera närvaro till er?

För att vi ska kunna stötta er studiecirkel behöver ni rapportera in närvaro till oss. Detta är ett krav från Folkbildningsrådet, som fördelar och följer upp statsbidrag till svensk folkbildning, det vill säga folkhögskolor och studieförbund.

Hur rapporterar jag vår studiecirkel?

Efter varje genomförd träff rapporterar du vilka som varit närvarande. När cirkeln är avslutad rapporterar du in det till Bilda. All rapporteringen sker enkelt genom Bildas e-tjänst.

Mer information om e-tjänsten hittar du här.

Är jag försäkrad när jag är cirkelledare?

Ja! Som cirkelledare eller deltagare i Bildas studiecirklar, kurser och utbildningar är du försäkrad via en olycksfallsförsäkring.

Försäkrade är deltagare i all verksamhet som Studieförbundet Bilda anordnar/medverkar vid såsom studiecirklar, gruppverksamhet och kulturprogram med mera. Undantag gäller dock besökare till våra Kulturprogram, dvs besökare på festivaler, utställningar och liknande evenemang, vilka försäkringen inte täcker. Om du är osäker på om vår försäkring täcker ett särskilt evenemang är du välkommen att kontakta oss.

 

 

Vanligaste frågorna om studiecirklar

Vad är en studiecirkel?

En studiecirkel är en grupp som lär sig något tillsammans. Ni kan träffas digitalt eller fysiskt, det spelar ingen roll. Det kan handla om hantverk, livsfrågor, musik, datorer, matlagning eller något helt annat. Syftet med en studiecirkel är att varje medlem i gruppen ska utvecklas.

Läs mer om studiecirklar och folkbildning här.

Hur startar jag en studiecirkel?

Vi jobbar både med församlingar, organisationer, föreningar och med enskilda grupper. För att se hur vi kan samarbeta med just er, besök sidan Samverkan med oss. Om ni redan är anslutna till Bilda, kontakta er kontaktperson för att komma igång.

Kan man ha en studiecirkel på distans?

Ja! Självklart går det att ha en studiecirkel på distans, där ni använder digitala verktyg för att träffas över internet.

 

 

Vanligaste frågorna om stöd, ekonomi m.m.

Kan man få pengar för att genomföra en cirkel?

Bilda ger inte pengar för genomförda studiecirklar. Däremot kan vi ersätta utlägg för kostnader som relaterar till cirkeln. Kontakta din verksamhetsutvecklare för att komma överens om vad som kan ersättas.

Vad kan vår grupp få för stöd kring material, inköp och liknande?

Här är exempel på vad vi kan erbjuda er:

 • Erfarna verksamhetsutvecklare med stort kontaktnät
 • Lokaler att träffas i (även replokaler för band)
 • Coachning
 • Pedagogiskt stöd
 • Material och metoder för att utvecklas
 • Digitala mötesplatser och verktyg som exempelvis Learnify eller We are voice
 • Relevanta utbildningar
 • Låna utrustning vid behov
 • Marknadsföring
 • Rabatterade priser på trycksaker, material och liknande
 • Uppdateringar om vad som händer inom ert område