Skip to main content
Det är just nu problem att anmäla sig via hemsidan. Vi jobbar på att lösa det. Återkom senare eller kontakta kontaktpersonen för det arrangemang eller den studiecirkel du vill anmäla dig till.

Rapportering

Uppdaterad:

För att vi ska kunna stötta er med resurser, lokaler, material, tips och annat, behöver ni rapportera in närvaro till oss. Det gör ni genom att fylla i en närvarolista i Bildas e-tjänst. Oavsett hur du vill göra hjälper din verksamhetsutvecklare dig att komma igång!

Så här fungerar det

  • Du får ett inlogg till vår e-tjänst.
  • Första gången du öppnar ett ditt arrangemang får du fylla i en arbetsplan och godkänna våra villkor.
  • Efter varje träff markerar ledaren deltagarnas närvaro.
  • När arrangemanget är slut för terminen ska närvarolistan signeras av cirkelledaren.

Närvarolistan är underlag för det anslag till folkbildningen som kommer från stat, kommun och landsting.

 

 

Vanliga frågor

Varför ska vi rapportera?

För att vi ska kunna stötta er studiecirkel behöver ni rapportera in närvaro till oss. Detta är ett krav från Folkbildningsrådet, som fördelar och följer upp statsbidrag till svensk folkbildning, det vill säga folkhögskolor och studieförbund.

Varför behöver man ange personnummer/LMA-nummer?

Vi behöver hålla reda på hur många unika personer som deltar i vår verksamhet, och därför behöver vi ditt personnummer eller LMA-nummer. Vi rapporterar bland annat antalet unika personer som deltagit i verksamheten till Folkbildningsrådet, som fördelar statsbidraget till studieförbunden. Bidraget använder vi för att kunna bistå med resurser, lokaler, material, tips eller vad det nu kan vara.