Skip to main content

”Vi kunde inte avbryta dem, vi försökte”

Uppdaterad:

Bildas verksamhetsutvecklare Zimam Sibhatu Weldemichael såg ett behov av att översätta föreningsteknik till tigrinja hos flera av de medlemsorganisationer inom ortodox bildning och kultur som hon har kontakt med. Hon skickade ut en nationell förfrågan till målgruppen och responsen blev kraftfull.

Zimam Sibhatu Weldemichael är verksamhetsutvecklare för folkbildning i de ortodoxa kyrkorna inom Bilda Öst och ledare för cirkeln föreningsteknik på tigrinja. Det började med att hon såg ett behov hos sina medlemsorganisationer för utbildningen föreningsteknik som finns på svenska. Men eftersom stadgarna som föreningar och församlingar ska följa ibland kan uppfattas som skrivna i en avancerad språklig kontext så tog Zimam hjälp av andra kollegor inom Bilda och översatte kursen till tigrinja.

För styrelser och församlingar

Inom Bilda finns en intern grupp för de som jobbar med eritreanska och etiopiska församlingar nationellt. Via den uppmanades medlemsorganisationer att sprida anmälan till utbildningen på tigrinja för förtroendevalda och andra som arbetar i församlingar. Det resulterade i långt fler anmälningar än tillgängliga platser och slutligen deltog 34 personer.

”Snart sätter de i gång larmet”

Det var ett gediget arbete att översätta utbildningen från svenska till tigrinja. Zimam berättar att det fanns ett väldigt stort deltagarengagemang och genuint intresse från deltagarna. De hade gruppdiskussioner och grupparbeten digitalt. Utbildningen hölls vid ett utbildningstillfälle och planerades pågå i två och en halv timme men deltagarna ville annat. Det fanns ett stort engagemang i gruppen och många frågor.

– När tiden var slut hade de massa frågor som de ville få svar på så vi stannade till kvart i tio (…) Vi kunde inte avbryta dem, vi försökte och försökte, till slut fick jag säga att jag sitter på kontoret och snart sätter de i gång larmet, berättar Zimam.

Potential för utbildningen framöver

Till framtida utbildningar finns tanken att kunna dela upp utbildningen ämnesvis och anpassa fördjupning efter aktuella behov.

I januari kanske de behöver ett årsmötesprotokoll och hur man gör det, säger Zimam.

Framöver kommer hon att hålla i digitala utbildningar tillsammans med kollegor från andra regioner i en nationell satsning. En annan utvecklingspotential som Zimam ser är att översätta föreningsteknik även till andra språk och att kunna köra utbildningen i både digital och fysisk form.

Det finns etiopiska församlingar så jag hoppas vi kan hålla utbildningar på amhariska också. Det är inte helt bestämt än men om det finns behov, berättar hon.