Skip to main content

”Om Bilda inte fanns så skulle det bli mycket ensamhet”

Uppdaterad:

Varje vecka samlas asylsökande från olika länder och bakgrunder på Mötesplatsen i Boliden, Skellefteå, för att lära sig svenska tillsammans. De leds av Etika Brännström, en av våra cirkelledare som under flera år har lett studiecirklar i svenska för asylsökande som inte har rätt till SFI.

– Jag jobbar tre dagar i veckan med att på dagtid undervisa nya asylsökande i svenska. På fredagskvällar träffas vi och skapar nya saker utifrån det de tar med sig, till exempel lagar vi kläder. Andra behöver hjälp att skriva ett brev. Vi pratar svenska och lär oss tre nya ord varje fredag.

– Om Bilda inte fanns så skulle det bli mycket ensamhet för de som kommer hit till Mötesplatsen i Boliden varje dag. De skulle inte få en chans att integrera sig, de får ju inte läsa på SFI, säger Etika Brännström.

Deltagarna är överens om att verksamheten och Etikas stöd är väldigt givande och viktig för dem.

– Etika är så bra! Vi får träna på att skriva och stava orden rätt, säger Muhizi, en av studiecirkeldeltagare.

– Etika lär oss vad orden betyder och hur de uttalas. Ibland ser vi film och pratar om vad den handlar om. Jag har tagit ledigt från mitt jobb där man bara pratar engelska och vill vara här på mötesplatsen och bli bättre på svenska, säger Marina, cirkeldeltagare.

Studieförbunden fångar bland annat upp dem som står långt ifrån arbetsmarknaden, de som inte har rätt till SFI (svenska för invandrare) och de ofrivilligt ensamma äldre.