Skip to main content
Det är just nu problem att anmäla sig via hemsidan. Vi jobbar på att lösa det. Återkom senare eller kontakta kontaktpersonen för det arrangemang eller den studiecirkel du vill anmäla dig till.

Varierat lärande med digitala verktyg

Uppdaterad:

Lisbet Flank och Marie Zingmark Huld, båda två ansvariga för Anhörigstöd på Hela människan berättar om hur de vidareutvecklat ett koncept för ledarutbildning med hjälp av digitala verktyg.

Vad hade ni för utmaningar?

En stor del av våra utbildningsmaterial är i tryckt format. Fysiska material blir lätt gamla och vi behövde hitta enklare sätt att hålla dem levande samtidigt som vi behövde hitta sätt att underhålla kontakten med de ledare vi utbildat.

Våra interna diskussioner om hur vi skulle få in digitalt tänkande i våra utbildningar sammanföll väl i tiden med att Bilda kom till oss och presenterade digitala verktyg och arbetssätt som de använder. Efter det mötet bestämde vi oss för att vara pilot i vår organisation och vidareutveckla konceptet Lina och Linus som är ett material för de som är stödgruppsledare för barn.

Vad gjorde ni?

Med coachning från Bilda byggde vi ett digitalt material som kompletterar det fysiska häftet och som består av övningar och fördjupningar. Materialet uppdateras allt eftersom så att det alltid är aktuellt och relevant för våra målgrupper. Någon ny publicering behövs inte göras, utan ändringarna slår igenom på en gång.

För alla som gått Lina och Linus utbildningen har vi också skapat en digital mötesplats där vi delar material, erfarenheter och tips med varandra. Via den kan vi på ett enkelt sätt hålla kontakten med våra ledare och till viss del handleda dem i deras arbete med stödgrupper. Omvänt kan vi också ta hjälp av våra ledare och få tillgång till deras kompetens genom att de är aktivt är med kan tipsa om nya övningar och fördjupningar via chatten på mötesplatsen.

 Vad säger målgruppen?

Hittills har vi bara fått positiv återkoppling från våra ledare. Materialet är mycket pedagogiskt upplagt tycker de och diskussionerna i chatten kom igång på en gång. Möjligheten att kunna påverka materialet ökar också engagemanget.

Vilken effekt förväntar ni er?

Färre fysiska träffar men att vi digitalt når fler och kan utbilda fler ledare, så att också fler stödgrupper för barn startas.

Har några tips eller erfarenheter som ni vill dela med er av till andra?

Var klar över syfte och mål med satsningen. Varför gör ni den, och vad ska det leda till. Strukturen för materialet görs med fördel på papper, men sedan är det bra att så snart som möjligt börja bygga. För det tar tid att lära sig hantverket. Men att se att det händer något, ett direkt resultat, gör att man blir motiverad och sugen på att fortsätta. Som ledare i en förändring så det viktigt att vara en bra förebild. För det behöver du erövra förändringen och tro på den själv.

Avslutningsvis vill vi också rikta ett tack till Bilda för att vi fick möjligheten att göra det här tillsammans med dem. Bilda har visat ett stort engagemang och hjälpt oss främst med upplägg, format, delbarhet och kommunikation. Det har varit ett tydligt mervärde att jobba tillsammans med det!

Vill du veta mer om Lina och Linus konceptet?