Skip to main content

Meningsfull väntan

Uppdaterad:

Varje onsdag kommer nära 70 asylsökande och 35 frivilligarbetare till språkcaféet Korskyrkan och just den här onsdagen är det Sverigepremiär för det nya studiematerialet som tagits fram för asylsökande och nyanlända. Ett material som tagits fram av Kyrkornas flyktingrådgivning och Svenska kyrkan i Borås tillsammans med studieförbunden Bilda och Sensus och som består av sex korta filmer med olika teman. Filmerna och studiehandledningen ska användas i hela landet och finns att ladda ner gratis. 

— Jag gillar att vara i naturen, jag bor i Viskafors så jag går ofta ut i skogen, säger en deltagare från Kurdiska Iran när studiegruppen diskuterar efter att ha sett en film om naturen på språkcaféet i Korskyrkan i Borås.

— Det är viktigt att prata svenska, säger en annan deltagare, från Eritrea. Här får jag prata med andra.

Många som kommer nya till Sverige behöver få information om hur Sverige fungerar och träna på språket så fort som möjligt. Just det här materialet bygger på behov som ledare och asylsökande i Borås har identifierat, det består av korta animerade filmer på olika angelägna teman så som jämställdhet, barn, familj, hälsa, naturen och svenska högtider.

Materialet som möjliggjorts tack vare ekonomiskt bidrag från Kyrkostyrelsen är gratis och uppbyggt för att användas i studiecirkelform. Alla filmer kan ses textade på svenska, engelska, arabiska och farsi.

Skådespelarna Gunilla Rydholm Eriksson och Lennart Eriksson, verksamma vid Stadsteatern i Borås har lånat sina röster till filmerna.

– Det är inte något vi gör i jobbet, säger Lennart Eriksson, det här gör vi frivilligt för att vi vill bidra till integrationsarbetet. Det känns meningsfullt.

Meningsfull väntan

– Det är bra att få veta mer om Sverige säger en deltagare från Iran, och det är bra att filmerna har text på olika språk. Då är det lättare att hänga med.

– Det känns jättebra att vi kan vara med och bidra till att väntan för alla asylsökande kan bli mer meningsfull. Det här materialet kommer verkligen att hjälpa oss, det ska bli kul att jobba med det, säger ledarna Lena Johansson och Anne-Marie Klockars med eftertryck.

 

Anna Svalander är verksamhetsutvecklare i Bilda Sydväst och varit med och tagit fram integrationsprogrammet Meningsfull väntan.