Skip to main content

Var beredd – inte rädd!

Var beredd – inte rädd! är ett projekt av Studieförbundet Bilda, finansierat av MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Projektet startas under våren 2020, och är tänkt att fortsätta fram till 2023.

Syftet med projektet är att utbilda ledare i scoutverksamheten och i andra ungdomsförbund i Bilda kring:

  • Att förebygga och hantera anlagda skolbränder
  • Första hjälpen, hjärt- och lungräddning,
  • Att hantera allvarliga olyckor och kriser tillsammans
  • Att hantera information säkert, dvs grundläggande kunskap om hur man skyddar sin viktiga information och sina personuppgifter.

 

Till projektet hör en digital utbildning kring dessa områden. Utbildningen är tänkt att ge en grundläggande introduktion inom krisberedskap.

 

Målbild

Målet med projektet är att bidra till ökad kunskap om

  • risker i hem- och fritidsmiljö
  • hotbilder och sårbarheter i samhället
  • hur man kan förebygga och hantera olyckor, allvarliga händelser och kriser.

Målgrupp

Målgruppen för projektet är barn och unga i åldrarna 8-25 år inom de scoutföreningar som Bildas samarbetar med, samt deras föräldrar, anhöriga och ledare.

Var kommer utbildningarna att ske?

Först och främst vänder sig projektet till SOSF, som har lokala föreningar i Södertälje, Spånga, Norsborg, Hallonbergen, Västerås, Norrköping, Linköping, Eskilstuna, Avesta, Enköping, Jönköping, Motala och Borås. I ett senare skede i projektet kan även andra medlemsorganisationer som har scoutverksamhet inom Bilda ta del av projektet.