Skip to main content

Var beredd – inte rädd!

Uppdaterad:

Var beredd – inte rädd! är ett projekt av Studieförbundet Bilda, finansierat av MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Projektet startas under våren 2020, och är tänkt att fortsätta fram till och med 2024.

Målet med projektet är att utbilda ortodoxa ledare, deltagare och deras anhöriga inom scoutverksamhet, ungdomsföreningar och församlingsmedlemmar i olika områden och kompetenser. Det inkluderar material och praktiska övningar både digitalt och genom fysiska träffar. Detta ska integreras i Bildas scout- och ungdomsverksamhet, särskilt för de ortodoxa scouterna inom Bildas medlemsorganisationer, med utbildningar både online och i fysisk form.

Projektet syftar till att stärka:

 • förmåga att förebygga och agera vid bostadsbränder och anlagda skolbränder
 • kunskaper inom första hjälpen och HLR (hjärt- och lungräddning)
 • förmåga att hantera allvarliga händelser och kriser
 • att kunna hantera information säkert, dvs grundläggande kunskap om hur man skyddar sin viktiga information och sina personuppgifter.

Till projektet hör fler utbildningar kring dessa områden. Verksamhetsutvecklaren inom Bilda eller cirkelledaren kan via länken nedan läsa mer om dessa utbildningar samt skicka intresseanmälan till projektkoordinator.

Projektets verksamhet 2024

Utbildningen Var beredd inte rädd

Det är en digital utbildning som Bilda har tagit fram. Den går även att ha fysiskt. I denna utbildning kommer deltagarna att få lära sig grundläggande kunskaper om sin och andras säkerhet inom dessa områden:

 • Allvarliga händelser och kriser
 • Första hjälpen och HLR (Hjärt- och lungräddning)
 • Anlagda skolbränder och allmän brandkunskap
 • Hur du hanterar information säkert

Deltagaren kommer att få ett scoutmärke och diplom vid avklarad kurs.

Våga rädda liv-utbildning – Röda Korset

Den är en digital utbildning där man får lär sig första hjälpen. På Våga rädda liv får deltagarna träna på att agera och hjälpa människor i olika situationer.

Deltagaren kommer att få ett diplom vid avklarad kurs.

Stormköksutbildning

Utbildningen går ut på att lära deltagarna att laga mat ute i naturen utan att vara beroende av el, vilket kan vara nyttig vid eventuella elavbrott.

Utbildningskriterier:

 • Hur ett stormkök sätts upp och tas ner.
 • Kunna på ett säkert sätt hantera minst en sorts bränsle och tända fyr på det som del av stormköket (t.ex t-sprit eller gas).
 • Känna till riskerna med både t-sprit och gas som bränsle (men behöver inte ha använt båda).
 • Veta vad stormkökets delar kallas.
 • Kunna rengöra stormköket efter användning.
 • Laga en maträtt i en gryta och på stekpannan i stormköket.

OBS! det finns en möjlighet att låna stormkök för att hålla utbildningen.

Deltagaren på utbildningen kommer att få ett scoutmärke vid avklarad utbildning.

Brandutbildning – grund

Det är en utbildning som projektet erbjuder i samarbete med Frivilliga brandföreningen. Utbildningen riktar sig främst till ledare och vuxna. Den är tre timmar lång och innehåller både teoretisk och praktisk del. Denna utbildning planeras ihop med projektledaren vid intresse.

Intro till HLR och första hjälpen

Denna utbildning anordnar Bilda i samarbete med en instruktörgrupp inom Suryoyo ortodoxa scoutförbundet – SOSF. Utbildning vänder sig till unga ledare och även vuxna. Den är tre timmar lång och innehåller både teoretisk och praktisk del. Utbildningen kan erbjudas på syriska, arabiska, engelska och svenska.

HLR och första hjälpen

Denna utbildning hålls av Röda Korset i samarbete med Bilda. Den riktar sig till ledare och föräldrar. Deltagarna får ett intyg vid avklarad kurs.

Barndkurs för barn

Denna kurs kan hållas av cirkelledare inom Bilda. Kursmaterialet beställs av Bilda helt gratis. Kursen vänder sig till barn mellan 8-12 år och erbjuder grundläggande kunskaper om hur man hanterar brand, undviker risker för brand samt agerar vid olika bränder.