Skip to main content

Inger Öhrn från Örebro har fått Ellen Key-priset

Uppdaterad:

Inger Öhrn från Örebro har fått Stockholms arbetareinstitutsförenings Ellen Key-pris för sina förtjänstfulla insatser inom folkbildningen.

I slutet av 1960-talet började Inger Öhrn från Örebro som cirkelledare i Frikyrkliga studieförbundet, idag Studieförbundet Bilda. Men redan som 15-åring kom hon i kontakt med folkbildningen för första gången.

– Cirkelledare har jag varit i nästan hela mitt liv på ett eller annat sätt, säger Inger Öhrn.

Utöver det stora ideella engagemanget har hon haft flera olika roller som anställd inom folkbildningen.

Hon började som instruktör i dåvarande Frikyrkliga studieförbundet på 1980-talet och arbetade med att stödja cirkelledare fram till pensionen 2014. Parallellt med sitt arbete har hon hela tiden också fortsatt att själv vara cirkelledare.

Motiveringen till priset lyfter fram hennes känsla för mötet med andra som gjort att människor har växt och utvecklats inom folkbildningen.

– Samtalet i den lilla gruppen, oavsett om det är hantverk eller en samtalscirkel, där man möts tillsammans och får ge uttryck för sina åsikter har väldigt stor betydelse. I mötet med andra ser jag nya sidor hos mig själv, säger Inger.

Just hantverket har gått som en röd tråd genom hennes stora engagemang i folkbildningen och hon är fortfarande cirkelledare för flera hantverkscirklar.

– Hantverk har alltid varit betydelsefullt. Handens kunskap gör att vi mår väldigt gott. Det är inte resultatet som är det viktiga utan görandet.

Inger är märkbart rörd när hon berättar att hon är väldigt stolt över att ha blivit tilldelad Ellen Key-priset. Inte minst är hon tacksam över att hennes tidigare kollegor bemödat sig med att nominera henne.

– Det är jättestort och det är jag jätteglad för. Jag känner stolthet och glädje, även om mina tårar rinner. Men så är det med mig, jag är sådan.

Ellen Key-priset ska gå till person som kommer från folkbildningsorganisationernas egna led och som under en längre tid har gjort förtjänstfulla insatser som cirkelledare, folkhögskollärare eller administratör.