Skip to main content

Kör för personer med minnessjukdom i Eslöv

Vi sjunger hjärna heter kören för äldre personer med minnessjukdom och deras anhöriga. Till hösten startar en helt ny sådan kör i Eslöv.

Vi sjunger hjärna ger äldre personer som drabbats av en minnessjukdom och deras anhöriga en möjlighet att göra något lustfyllt och roligt tillsammans en gång i veckan.

Körens hela upplägg är anpassat efter målgruppens behov. Låtarna är från 30-60-talen ungefär och syftar till att väcka minnen och associationer hos kördeltagarna.

Ingen tidigare vana av att sjunga i kör eller vacker stämma behövs. Vi sjunger hjärna är till för att skapa glädje med hjälp av sång och musik och är inte en kör i traditionell bemärkelse med stämsång och konserter.

Vi planerar för 10 träffar under hösten med start 18/9. Varje träff är 60 minuter och det bjuds på kaffe och kaka. Vi håller till på Kärråkras restaurang kl 15.00-16.00.

Vi sjunger hjärna i Eslöv startas av Studieförbundet Bilda med stöd av Eslövs kommun och Röda korset i Eslöv.

Körledare är Christina Höst Gustafsson som lett körer för personer med minnessjukdom i två år och är licensutbildad Vi sjunger hjärna-körledare. Utöver det är hon även utbildad musiklärare och musikterapeut.  

Anmälan senast 6/9 till Christina via mailadressen: visjungerhjarna@gmail.com eller via telefon 0738-36 69 43

Mer information om Vi sjunger hjärna och Bilda: https://www.bilda.nu/verksamhet/vi-sjunger-hjarna

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer ni att informeras och självklart ges möjlighet att inte vara med. Vi värnar om din personliga integritet! Läs vår integritetspolicy här.

Karta

Plats
Kärråkra restaurang
Trollenäsvägen 2
2413 Eslöv

Mer inom Folkhälsa

Mer inom Folkbildning i vården